Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2020-11-03 09:38 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Under det här arbetet kommer du att arbeta med lappteknik. Du göra något nytt av något gammalt.

Innehåll

Mål för elev

 

Du ska med hjälp av det material som presenteras utveckla en egen idé. Du ska tillverka ditt föremål i lappteknik. Du ska öva dig på att arbeta självständigt.  Du ska dokumentera ditt arbete i en loggbok och skriva en utvärdering när du är klar.

 

Innehåll

 

Du ska utgå från ett använt material och göra något nytt av detta.

 

Genomförande

 

Vi kommer att ha en gemensam genomgång där vi går igenom olika material och produkter som man kan tillverka under arbetsområdet. Vi kommer att ha en del material på skolan men du får gärna ta med eget. Det kommer att finnas arbetsbeskrivningar till de olika produkterna. Du kan också välja att leta upp egna, genomförbara idéer. 

 

Efter varje lektion ska du skriva i din logg. När du är klar med ditt arbete skriver du en utvärdering av ditt arbete. Planering, logg och utvärdering finns samlat i en presentation.

 

Du ska sedan arbeta med ditt slöjdprojekt så självständigt som möjligt.

 

 

 

Redovisning

 

Du ska fylla i din planering med text och bild, loggbok och utvärdering. 

 

Elevinflytande

 

Utifrån det inspirationsmaterial som finns får du skissa på och tillverka ett föremål efter din egen idé. 

 

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Pröva och ompröva
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: