Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap & Organisation

Skapad 2020-11-03 09:38 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Här hittar du kunskapskraven för hela kursens moment.

Matriser

Hum
Ledarskap & organisation

E
D
C
B
A
Moment 1: Ledarskap
(Genomgång, diskussion, övningar , intervju, seminarium)
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör översiktligt för hur ledare fungerar inom en organiserad verksamhet (ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, skapa motivation.) Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet (ex organisationskulturer.) Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap samt för enkla resonemang om dem.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt för hur ledare fungerar inom en organiserad verksamhet. (Ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation.) Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. (Ex organisationskulturer.) Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur ledare fungerar inom en organiserad verksamhet. (Ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation. ) Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. (Ex organisationskulturer.) Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.
Moment 2: Organisationer
(Genomgång, diskussion, övningar, individuell fördjupning, presentation.)
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör översiktligt för hur en organiserad verksamhet fungerar (ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation.) Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven beskriver översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan inom en verksamhet. Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt för hur en organiserad verksamhet fungerar. (Ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation.) Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet. Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur en organiserad verksamhet fungerar. (Ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation. ) Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet. Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.
Moment 3: Grupper
Genomgång, diskussion, övningar, uppgift, skriftlig inlämning)
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör översiktligt för hur grupper fungerar inom en organiserad verksamhet (ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation. ) Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på medarbetare och resultat inom en verksamhet. Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar samt för enkla resonemang om dem.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt för hur grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. (Ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation.) Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på medarbetare och resultat inom en verksamhet. Eleven identifierar och formulerar frågeställningar samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. (Ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation.) Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på medarbetare och resultat inom en verksamhet. Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.
Moment 4: Individen
(Genomgång, diskussion, eget utvecklingsprojekt, genomföra, utvärdera.)
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör översiktligt för hur individer fungerar inom en organiserad verksamhet (ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation.) Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Dessutom redogör eleven översiktligt för organisationskulturers påverkan på medarbetare. Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar samt för enkla resonemang om dem. Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt för hur individer fungerar inom en organiserad verksamhet. (Ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation. ) Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Dessutom redogör eleven utförligt för organisationskulturens påverkan på medarbetare. Eleven identifierar och formulerar frågeställningar samt för välgrundade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer fungerar inom en organiserad verksamhet. (Ex kommunikation, samverkan, konflikthantering, för att skapa motivation.) Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer påverkan på medarbetare. Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Moment 5: Kommunikation & konflikter
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på medarbetare. Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar samt för enkla resonemang om dem.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på medarbetare. Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på medarbetare. Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.
Moment 6: Strategier
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också översiktligt för former för samverkan. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna. Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar samt för enkla resonemang om dem.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp . Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt för former för samverkan. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven identifierar och formulerar frågeställningar samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp iMed hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för former för samverkan. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna. Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: