Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Kemi Organisk kemi 8

Skapad 2020-11-03 09:40 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 8 Kemi
Organisk kemi. Läran om kolets kemi, grunden till livet på jorden. Alla organismers beståndsdelar är i huvudsak olika kombinationer av kol, väte och syre. I detta avsnitt lär vi oss varför det är på det viset.

Innehåll

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Kol - finns i flera former som grundämne (diamant, grafit och nya material)

Kolväten (strukturformler & egenskaper)

Mättade och omättade kolväten med dubbel- & trippelbindningar (strukturformler & egenskaper)

Fossila bränslen (Vårt beroende av dem, användning, miljöpåverkan, destillering/raffinering & krackning )

Alkoholer som kemiskt begrepp (strukturformel och egenskaper/användning)

Organiska syror (strukturformel och egenskaper/användning)

Estrar (framställning/reaktionsformel & egenskaper/användning

Begreppet katalysator

 

 Hur ska du lära dig det?

Ha genomgångar & diskutera innehållet
Bygga atommodeller
Se på film
Göra undersökningar
Läsa texter
Arbeta med instuderingsfrågor

 

 

Vilket material kommer du använda?

BOK: Spektrum kemi kapitel 7 och 10 

Filmer från studi och youtube

 

 

Hur ska området bedömas?

 • Diskussioner i klassrummet
 • Laborationer & tillhörande rapporter
 • Ev läxförhör 
 • Prov

 

Hur ska återkoppling ges?

 • Under lektionstid när du jobbar med olika uppgifter
 • Via classroom på olika uppgifter
 • Efter att området är avslutat så du vet vad du ska tänka på nästa gång du läser kemi

 

 

Varför ska du lära dig det?

Övergripande:

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och  belysa hur kemikunskaper har använts för att förbättra våra levnadsvillkor samt beskriva problem som har uppstått i samband med detta
 • resonera om hållbar utveckling, energiomvandlingar och materiens kretslopp
 • genomföra systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • dokumentera undersökningar i skriftliga laborationsrapporter.
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

Centralt innehåll som behandlas i detta område:

Kemin i naturen

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd för modellering.
 • Formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

 

 

Uppgifter

Matriser

Ke
Förmåga 1 Kemi år 7-9 (granska information, kommunicera och ta ställning)

Kemi år 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Du har vid samtal och diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle svårt att skilja på fakta och värderingar och/eller du motiverar inte dina ställningstagande eller beskriver inte konsekvenserna av dem.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 2
I diskussionerna ställer du inte frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 3
När du söker naturvetenskaplig information använder du en källa och/eller värderar inte informationens och källans trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Aspekt 4
Du använder inte informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar och/eller gör ingen anpassning till syfte och målgrupp
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: