Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö

Skapad 2020-11-03 10:08 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Varför är det bra att producera och äta ekologisk mat? Vad händer med våra sopor? Kan vi verkligen återanvända det vi sorterar? I detta arbetsområde lär vi oss om hur människor, samhälle och natur samspelar. Vi lär oss om vad som händer med miljön beroende på hur människorna använder naturen.

Innehåll

 • Innehåll

  Syfte med undervisningen

  • För att få en ökad förståelse för vilka val vi kan göra för att ta hand om vår miljö. 
  • Du ska få lära dig om källsortering och återvinning.
  • Du ska få lära dig om hur vårt avfall påverkar vår miljö.
  • Du ska få lära dig om olika material och dess egenskaper.
  • Du ska få lära dig om vad som kan hända i naturen om vatten och luft smutsas ner.
  • Du ska få lära dig vilka val du kan göra i din vardag för en bra miljö.

    

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa texter och ta del av berättelser.
 • Du får sortera olika material.
 • Du får se olika filmer om vår miljö.  
 • Vi gör enkla undersökningar. 
 • Skriva och rita om det du har lärt dig . 
 • Vi kommer att samtala, dokumentera och diskutera för att skapa en uppfattning om hur hållbar utveckling fungerar. 

         Elevinflytande

 • Du är med och bestämmer vad du vill lära dig mer om miljö.
 • Du är med och bestämmer hur du vill lära dig vår miljö.
 • Du är med och bestämmer hur du vill visa vad du har lärt dig inom arbetsområdet.  

         Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

 • Du får utveckla din begreppsliga förmåga genom att prata om begreppen: energi, klimat, material, källsortering, återvinning och hållbar utveckling.
 •  
 • Du får utveckla din kommunikativa förmåga genom att delta i diskussioner, presentera resultat samt motivera resultat i arbetsområdet.
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: