Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner - HT 20

Skapad 2020-11-03 10:11 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Historia
Revolutioner

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet ska du möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer 
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

(Vad som kommer att presenteras under lektionerna)

  • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 

Presentationer/genomgångar/material

Klicka på länkarna så kommer du till de presentationer som jag visat under lektionerna. Vi kommer att gå igenom andra saker, exempelvis studieteknik, men det kommer främst ske på tavlan och då vi kommer att jobba formativt så kommer det även ske vid behov.

 

Presentationer

Industriella revolutionen --->  https://drive.google.com/file/d/15ccfyObg2FXLbBKhLonjAKKkC8qeJhSy/view?usp=sharing

Industriella revolutionen - bedömning ---> https://drive.google.com/file/d/1QIzeNaPS9k9JwGAcSZhz63NLFF2EVczJ/view?usp=sharing

Amerikanska revolutionen ---> https://docs.google.com/presentation/d/1uhvZE38RKGeOOtSd-fBfd7JN64UdlAQaFrW8Ck9gvWs/edit?usp=sharing

Franska revolutionen ---> https://docs.google.com/presentation/d/1cpN2AVZA63-v_EBDdwofEVY36m4_lgrulv-zb5-T7Ls/edit?usp=sharing

 

 

Material 

Lärobok: Utkik Historia 7-9 (finns även på Inläsningstjänst)

SO-rummet: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet

Globalis: https://www.globalis.se/

SCB, "Sverige i siffror": http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/

 

 

 

Bedömning och redovisning

 

Området "Revolutioner" kommer vara uppdelat i två delar. Den första behandlar den industriella revolutionen. Den andra delen behandlar amerikanska samt franska revolutionen.

 

Examinationerna består av 1 prov i varje del som sedan leder till en samlad bedömning. Kom ihåg att det är viktigt att du visar din förståelse och kunskaper tydligt!

 

 

Vad kommer läraren att bedöma?

 

Nedan kan du se en kortfattad förklaring till vad som kommer bedömas. Det är oerhört viktigt att du frågar om kunskapskraven är svåra att förstå.

 

I det här arbetsområdet så kommer jag bedöma dina förmågor utifrån tre kunskapskrav:

 

1.Hur goda dina kunskaper om revolutioner är.

 

E = grundläggande kunskaper

C = goda kunskaper

A = mycket goda kunskaper

 

2.Hur väl du förklarar orsaker till och konsekvenser av olika revolutioner.

 

(Underbyggt = hur väl du använder fakta som stöd i ditt resonemang. Utvecklat = hur väl du sätter ihop fakta kring orsaker och konsekvenser till en helhet)

 

E = enkla och till viss del underbyggda resonemang

C = utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

A = välutvecklade och väl underbyggda resonemang

 

3. Hur väl du förklarar revolutionernas påverkan på världen då och idag.

 

E = enkla samband (lätta att se och enkel förklaring i något led. Ex. A ←→ B)

 

C = förhållandevis komplexa samband (svårare att se och förklaring i flera led. Ex. A← → B ← → C)

 

A = Komplexa samband (svårare att se och förklaring i flera led. Ex. A← → B ← → C ← → A)

 

 

 

Matriser

Hi
Revolutioner - 7-9

E
C
A
Kunskaper
Hur väl du visar dina kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om revolutioner
Eleven har goda kunskaper om revolutioner
Eleven har mycket goda kunskaper om revolutioner
Analys - Orsaker och konsekvenser
Hur väl du använder dina kunskaper för att visa på orsaker till och konsekvenser av olika revolutioner.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av olika revolutioner
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser olika revolutioner
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av olika revolutioner
Analys - Samband
Hur väl du kan visa på olika samband mellan olika tidsperioder. Ex. jordbrukssamhälle - industrisamhälle.
Eleven kan undersöka hur världen utvecklades under 1700-1900 och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka hur världen utvecklades under 1700-1900 och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka hur världen utvecklades under 1700-1900 och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: