Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6

Skapad 2020-11-03 10:36 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grupparbete kring världsreligionerna i åk 6.
Grundskola 6 Religionskunskap
Religion är ett spännande och viktigt ämne. Det handlar om vad människor tror och tänker om gud, livet och döden. Religion är en viktig del av många människors liv och personlighet. Genom att lära oss om religion lär vi oss att förstå både oss själva och andra. Källa: Gleerups

Innehåll

Världsreligionerna åk 6

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, 
- analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
- reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
- resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
- söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Du ska med hjälp av undervisningen:

- känna till och tolka begrepp inom religionsundervisningen i skolan.
-
ha faktakunskaper kring världsreligionerna.
- se likheter/skillnader mellan världsreligionerna.
- känna till världsreligionernas högtider, levnadsregler, heliga platser/personer.
- se samband mellan religiösa uttryck (riter, symboler, kläder) och central tankegång inom världsreligionerna.
- förstå varför man ska/bör ha kunskap om olika religioner, levnadssätt och livsåskådningar.
- jämföra religionens betydelse förr och nu, i Sverige och andra delar av världen.
- resonera kring moraliska och etiska frågor i vardagen.
- söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga. 

Undervisning / Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

- diskussioner om likheter och skillnader inom världsreligionerna
- gemensamma genomgångar
- inhämta fakta från böcker och film
- diskussioner om spår av religionerna i dagens samhälle
- söka information om religioner och andra livsåskådningar

Bedömning / Dokumentation

Jag bedömer din förmåga att:

 • - göra jämförelser
  - att visa faktakunskaper om fornskandinavisk religion, samisk religion, världsreligionerna och andra livsåskådningar
  - använda vanligt förekommande ord och begrepp
  - visa på vad religion har för inverkan på anhängarnas livsåskådning och traditioner
  - resonera kring moral och etik och livsfrågor i vardagen, och om religionen kan påverka detta.
  - bedöma källors användbarhet
  - inlämningsuppgifter, läxförhör, prov

Matriser

Re
Religion åk 6

E
Skolverkets kunskapskrav förbetyg E
C
Skolverkets kunskapskrav för betyg C
A
Skolverkets kunskapskrav för betyg A
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Fornskandinavisk och samisk religion
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Kristendom
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Livsfrågors betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etik och moral
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Information och källors användbarhet
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: