Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och Hälsa och livsstil

Skapad 2020-11-03 10:44 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Grovmotorik, fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Grovmotorik handlar om rörelse med hjälp av dina stora muskler. Du kommer att få prova på olika övningar med hjälp av redskap där du använder flera rörelser samtidigt. Rörelserna (motoriska grundformerna) är gå, springa, åla, krypa, klättra, stödja, hoppa och balansera.

Innehåll

 

Innehåll

 

Så här kommer vi arbeta:

 

Onsdagar i gympasal och jobba med Motorik/Gymnastik

 

·       Redskapsbanor och stationer med fokus på de motoriska grundformer och deras sammansatta former (gå, springa, åla, krypa, klättra, stödja, hoppa och balansera).

 

·       Lekar inomhus och utomhus med regler.

 

·       Säkerhet i samband med användning av redskap, till exempel lämpliga klädsel samt fram- och borttagning av redskap.

 

·       Ord och begrepp kopplade till aktiviteter.

 

 

 

Torsdagar inne i Blå rummet och jobba med olika träningsformer (styrka, rörlighet, och m.m.)

 

Vi kommer att varva teori och praktik där du får lära dig om ord och begrepp som är kopplade till sömn, kost, träning och en hälsosam livsstil. Vi prövar olika träningsformer som konditionsträning, koordination, motorik, styrketräning, intervallträning, uppvärmning, stretching, rörlighetsträning och avslappning. Ni kommer får också en individuell uppgift där det skall resonera kring hur en egen vald fysisk aktivitet påverkar hälsan.

 

 

 

Bedömning i praktiken: 

 

Läraren bedömer dina kunskaper löpande under arbetets gång. Aktivt deltagande och att lyssna på instruktioner och feedback är viktigt. Att du kan samtala om din upplevelse av fysisk aktivitet och förklara vilka muskelgrupper som tränas vid olika styrkeövningar. Läraren tittar på hur väl du utför OLIKA övningar i en variation av aktiviteter. 

 

bedömning i skriftprov ska du visa:

 

·       Att du kan förklara olika ord och begrepp som pulsen, uthållighet, styrketräning, intervallträning mm

 

·       Att du kan ge förslag på positiva effekter av fysisk träning, både mentalt och fysiskt.

 

Uppgifter

 • Arbetsblad Redskapsgymnastik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
IdH - Grovmotorik och rörelse åk 4-6

E
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
C
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Upprepade rörelser
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behöver öva på upprepade rörelseövergångar (t.ex stödja och hoppa).
Du rör dig till viss del med upprepade rörelseövergångar (t.ex stödja och hoppa).
Du rör dig relativt väl med trygga och upprepade rörelser med stabila rörelseövergångar (t.ex stödja och hoppa).
Du rör dig väl med trygga och upprepade rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar (t.ex stödja och hoppa).
Bestämda rörelser
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behöver öva röra dig mer bestämt för att få samma resultat.
Du rör dig med viss tvekan och flera försök kan behövas för få samma resultat.
Du rör dig utan tvekan och rörelsen kan upprepas med samma resultat.
Du rör dig utan bestämt och rörelsen kan upprepas med samma resultat.
Rytm och balans
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behöver öva på att röra dig med rytm och balans.
Du rör dig med viss rytm och balans.
Du rör dig med relativt god rytm och balans.
Du rör dig med god rytm och balans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: