Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter

Skapad 2020-11-03 12:19 i Apelskolan Falkenberg
Vi kommer att lära oss skillnaden mellan konstsagor och folksagor. Hur en saga är uppbyggd. Vi ska läsa, titta/lyssna och skriva sagor. Du kommer också att lära dig om några kända författare.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska vi arbeta med sagor och myter under vecka 45 -47.

Innehåll

Vi kommer att lära oss skillnaden mellan konstsagor och folksagor.

Vi kommer att repetera hur en saga är uppbyggd.

Vi kommer att transkribera en gamla sagor i modern tappning. Du kommer också att lära dig om några kända författare.

Jag kommer att bedöma ditt skriftliga arbete som du lämnar in.

 

Så här står det i Skolverkets kursplan för svenska år 4-6

 

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

  • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.


Kunskapskraven:

 

E

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.A

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.


Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: