Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema 7E2 ht-20

Skapad 2020-11-03 12:42 i Torpskolan Lerum
Vad är fantasi? När är det bra att ha mycket fantasi? Kan man ha för mycket fantasi? Vi ska nu förflytta oss till fantasins fantastiska värld, där det omöjliga kan bli möjligt. Du kommer att få lära dig hur sagor och fantasyberättelser är uppbyggda och läsa exempel både från sagans och fantasyns värld. Du ska sedan få skriva en egen saga eller en fantasyberättelse.
Grundskola 7 Svenska
Vi ska nu förflytta oss till fantasins fantastiska värld, där det omöjliga kan bli möjligt. Du kommer att få lära dig hur sagor är uppbyggda och läsa olika exempel på sagor, samt samtala om dem. Arbetsområdet avslutas med att du får skriva en egen saga.

Innehåll

Innehåll:

 • genomgångar 
 • träna på textläsning enskilt och i grupp, för att träna lässtrategier och på att visa sin läsförståelse skriftligt och muntligt
 • textanalys
 • skrivuppgift och träna på att ge kamratrespons

Material:

 • Läroboken "Spegla språket" s. 42-77 
 • Spegla språket - textsamling
 • Andra sagor 

Tidsplan:

Vi arbetar med temat till och med. v. 47. 

De första veckorna kommer bestå av genomgångar, textläsning (högläsning, egen läsning), läsförståelse och  samtal om det lästa. I slutet av arbetsområdet arbetar vi med skrivövningar, samt skrivprocessen, och du får skriva en egen saga. Du kommer få planera din saga i förväg, skriva din saga, träna på att ge kamratrespons. Det är viktigt att den instruktion som finns till sagan följs. Se nedan. 

Vi bestämmer tillsammans när skrivuppgiften ska vara färdig. 

 

Skrivuppgiften:

Nu är det dags för dig att skriva en egen fantasifylld saga. Tänk dig att din saga ska kunna ingå i en sagosamling för barn och ungdomar. Det är alltså mottagaren av din text.  Använd din kunskap om hur sagor är uppbyggda och försök att få din text att likna en saga så mycket som möjligt. Låt din fantasi flöda och försök att beskriva både personer och platser så levande som möjligt.

Tänk på att vara noga med att få tid till respons och bearbetning av din text.

Din saga får vara på max 2 sidor i dokumentet "Min saga" som finns på Google Classroom. 

 

Användbara sidor i Spegla språket: s. 76-77.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att skriva olika texter som i det här området är en saga. Se matrisen nedan. Lycka till!

Uppgifter

 • Saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sagotema - skrivuppgiften

Kommunikativ kvalité

E
C
A
Syfte och begriplighet
Fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
Fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
Fungerar väl i det tänkta sammanhanget
Medveten om mottagare
Gör försök att anpassa texten till läsaren
Är anpassad till läsaren
Är väl anpassad till läsaren

Innehåll

E
C
A
Utveckling av innehåll Genremedvetenhet (innehåll)
Innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
Innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
Genrens möjligheter utnyttjas
Berättande text
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp

Struktur

E
C
A
Uppbyggnad
Uppbyggnaden är enkel, främst kronologisk
Uppbyggnaden är relativt komplex, och sagans dramaturgi (uppbyggnad) följs relativt väl
Uppbyggnaden är komplex och följer sagans dramaturgi
Styckeindelning
Sagan är mestadels sammanhängande och begriplig, och du gör försök att dela in texten i stycken
Sagan är sammanhängande och strukturen är tydlig t. ex genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik
Sagan är sammanhängande och välstrukturerad genom konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Textbindning
Enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när)
Utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord ( t ex eftersom, därför att)
Välutvecklad och varierad textbindning

Språk

E
C
A
Ordval
Viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
Relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
God språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt.
Tempus
Tempus är i huvudsak korrekt
Tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
Tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

E
C
A
Skiljetecken
Du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett riktigt sätt
Du använder skiljetecken på ett korrekt sätt
Du använder reglerna för skiljetecken
Stavning
Vissa stavfel som inte stör förståelsen
Få stavfel
Ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: