Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Onyxen - Jag, mina kompisar och Pippi Långstrump

Skapad 2020-11-03 12:44 i 224551 Förskolan Smeden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Här presenterar vi läsårets projekt och undervisning år 20/21!

Innehåll

Undervisningsplan:
Jag, mina kompisar och Pippi Långstrump
Läsåret 20/21


 

Resultat av uppstartsveckorna 
Under uppstarten hösten 2020 skolade vi in tre nya barn till barngruppen Onyxen. Samtidigt gjordes en stor förändring på Smeden, med tanken om att ha en yngrebarnsgrupp och en äldrebarnsgrupp per plan som samarbetar över barnens hela förskolegång. Vi fick därför sällskap av en äldre barngrupp som kom ner till oss från Utforskarna, vilka fick gruppnamnet Opalen.


Vi fann det både utmanande och spännande att hitta ett projekt som passade hela avdelningen, då vi eftersträvade efter en röd tråd som skapade meningsfullhet mellan barngrupperna. Vi landade i Astrid Lindgren, som båda åldersgrupperna fann intressant. – För barnen i Onyxen mer bestämt i karaktären Pippi Långstrump!

Vi har sett att det finns ett behov i barngruppen av att arbeta med samarbete, turtagning, integritet och den glädjefulla relationen sinsemellan. Helt enkelt, den stora livsfrågan ”Hur är man en bra kompis?”. Barnen i Onyxen har varit väldigt intresserade av varandra, men också sina egna behov - både i leken och utöver leken i samarbetssituationer eller vid diskussioner kring matbordet. Vilka familjemedlemmar har du, och vad tycker du om att leka med? Ska vi leka tillsammans eller vill jag leka själv just nu? 


Hur- Pedagogiska ställningstaganden/arbetssätt
Vi sätter ett stort värde på små grupper och medforskande pedagoger, som är närvarande tillsammans med barnen på deras nivå. Vi utforskar tillsammans på golvet, kring vattenbordet, i sandlådan, för att på så sätt kunna bemöta de funderingar och tankar som barnen har.  

Då vi även har barn som ännu inte är verbalt språkliga ännu blir det extra viktigt att kunna se och tolka barnens kroppsspråk och känslor, vilket gör det extra viktigt att vara närvarande barnen fysiskt och mentalt. Vi utvärderar och utvecklar vår miljö efter barnens intressen och vill att vår miljö ska vara tillgänglig för alla barn, oavsett ålder och kroppsliga behov.  
 
Vi lägger ett stort värde i att barnen ska känna ett inflytande över sin vardag, och vi arbetar därför kontinuerligt efter att barnen ska få möjlighet att själva bestämma och påverka verksamheten. Genom att aktivt fråga barnen om deras åsikt, stort som smått, bejakar vi barnens känsla av att deras åsikter är värderade.

Varför- Syfte med projektet 
Vi kommer att erbjuda barnen ett Astrid Lindgren-år fulla av välkända karaktärer.
Huvudprojektet kommer att ledas av Pippi Långstrump, som kommer att agera länk till olika aktiviteter inom t.ex. skapande och rörelse men även främst inom området sociala relationer och språkutövning. Syftet är att stärka barnens självbild, men även få en förståelse för sina medmänniskor – där vi värnar om varandra men även kan diskutera det som känns svårt.

Då familjekonstellationer varit ett återkommande inslag för diskussion kommer en Pippi-docka få följa med ett barn var över helgen. Uppgiften Pippi tar med sig är att läsa en utvald Pippi-bok tillsammans och samtala kring boken i en dialog. Vi vill sedan att ni tar ett kort hemma, en familjebild där alla i familjen finns med – och självklart vill ju även Pippi vara med på bilden! Barnet som haft Pippi under veckan kommer sedan under följande måndag få visa kortet under samlingen.

Pippidockan kommer sedan få introducera dagens uppgift kommande dagar på samlingen – där sång, teater, lekar och samspel får fokus en var sin dag. Vi kommer att ha undervisning i projektgrupper fyra dagar i veckan, för att sedan avsluta veckans projekt i en storsångsamling med båda grupperna på fredagar.  
Projektundervisningen kommer att ske på förmiddagarna. Vi strävar efter att ge barnen en känsla för material, för nya tankegångar, nya relationer till varandra och till miljön.
 
På detta sätt uppmuntrar vi till att ta tillvara på den kultur som barnen själva visat och fattat intresse för, gjort för barn och där barn har ett tydligt kulturellt inflytande.     

Mål – Kopplade till läroplan och VP - Vilka resultat vill vi nå med vårt projekterande? 
Vi har valt att fokusera på två övergripande områden för hela läsåret, nämligen att barnen ska utveckla sin förmåga till språk och samspel. Följande läroplansmål vill vi beröra under året.


Socialt samspel:
- ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

- fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Språkutveckling:
– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 


Syftet med de övergripande målen är att kärnan i vårat projekt – språket och det sociala samspelet – lyfts och genomsyrar verksamheten i alla aktiviteter!

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: