Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten- ett viktigt ämne

Skapad 2020-11-03 12:57 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
I åk 4 kommer vi att arbeta med kap 2-4 i "boken om fysik och kemi". Dessa kapitel berör vad är vatten egentligen är? Fast, flytande och gas samt blandningar och lösningar.
Grundskola 4 NO (år 1-3)
I det här avsnittet skall vi lära oss om vattens egenskaper och dess kretslopp.

Innehåll

 

Mål för elev

Du ska lära dig om:

 • Att vatten är viktig på jorden och i kroppen.
 • Att berätta och rita om vattnets kretslopp.
 • Att redogöra för begreppen densitet och ytspänning och egenskaper.
 • Att beskriva hur vatten övergår från en form till en annan
 • Begreppen fast, flytande och gas är ämnens olika former/ likheter och skillnader .
 • Att alla ämnen har olika smältpunkt.

 

Genomförande: vecka 47-51

 • Vi ska jobba med "Boken om fysik och kemi" kap 2och 3 s. 16-29
 • Vi ska läsa texter och diskutera.
 • Vi ska arbeta enskilt och i grupp.
 • Vi ska Göra enkla experiment. 
 • Vi ska göra en enkel dokumentation av en undersökning.

 

Begrepp som du skall kunna:

- sötvatten                  - fast form

- saltvatten                 - flytande form

- rent vatten                - gas form

- atom                         - is

- kretslopp.                 - vatten ånga

- smälter                     - stelnar

- avdunstar                 - kondenserar

- svalnar.                     - kokar

- imma                        - ytspänning

 

Bedömning

 • Laborationer och laborationsrapporter.
 • Muntliga diskussioner.
 • Läxförhör och prov.

Matriser

NO
Vatten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunna förklara männsikans beroende av rent vatten.
Du kan förklara vad rent vatten är. Du kan föra ett enkelt resonemang kring människans beroende av rent vatten.
Du kan förklara vad rent vatten är och kan även färklara tillgången till vatten över jorden. Du kan föra ett resonemang kring människans beroende av rent vatten och hur det påverkas av tillgången till rent vatten.
Du kan föra ett utvecklat resonemang kring människans beroende av vatten. Du kommer med egna frågor och funderingar som leder samtalet framåt.
Aspekt 2
Kunna beskriva vattnets kretslopp.
Du vet vad en kretslopp är. Du kan beskriva vattnets kretslopp på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva vattnets kretslopp och kan ge tydliga exempel.
Aspekt 3
Kunna beskriva vattnets egenskaper.
Du vet vad egenskaper är. Du kan ge några få egenskaper av vatten..
Du kan beskriva flera egenskaper av vatten.
Du kan beskriva vattnets egenskaper på ett tydligt sätt och använder naturvetsnskpaliga uttryck.
Aspekt 4
Kunna genomföra olika undersökningar.
Du kan genomföra en enkel undersökning på egen hand. Du ställer en egen hypotes.
Du genomför olika undersökningar på egen hand. Du ställer en hypotes i början och försöker dra en egens slutsats.
Du kan genomföra olika undersökningar på egen hand. Du ställer en hypotes och drar slutsatser som leder samtalet/ undersöknigarna framåt
Aspekt 5
Kunna dokumentera.
Du dokumenterar på ett mycket enkelt sätt.
Du dokumenterar på ett tydligt sätt.
Du dokumenterar på ett tydligt sätt och förstärker dokumentationen med bilder, kolummer, tabeller osv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: