Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Babblarna

Skapad 2020-11-03 13:06 i Trönningesbjärsvägens förskola Varberg
Förskola
Fokusområde: Vi fokuserar på att introducera normer och värden i vår utbildning.

Innehåll

Inledning: Utifrån kartläggning i BHD och tidigare utvärdering/analys, vart riktar vi lärandet mot i vår grupp? 

Var befinner vi oss just nu? Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu? Vad kan/vet barnen om detta? Speciella behov att ta hänsyn till? 

De yngsta barnen (solengruppen) är nyfikna på babblarna, barnen visar intresse för babblarnas olika namn samt att de ser olika ut. Barnen visar intresse för ”överraskningsmoment” som exempelvis knacka på hos babblarna, vända på bilder och se vilken babblare det är på andra sidan av pappret. 

I de äldre grupperna är babblarna som ett ledande och introducerande verktyg. Babblarna symboliserar olika delar i läroplanen och dessa delar lyfts i den äldre gruppen. Babblarna är kända hos de äldre barnen och barnen visar ett intresse för att arbeta med dem i olika utbildnings moment.

Intressen, intervjuer, observationer?

Genom observation av barnen på ljusblå har babblarna vart ett gemensamt intresse, men av olika grader. Några av barnen har blivit introducerade för babblarna tidigare medan någon vet att dem heter babblarna men sen inget mer. 

1. Vilket/vilka lärandemål ska vi arbeta med?  

a. Innehåll: Vad vill vi att barnen ska vara med om? Kopplat till Lpfö-18

Barnen På ljusblå ska få uppleva att vi alla är olika, du och jag ser inte likadana ut, detta undervisar vi med hjälp utav babblarna. I babblarna finns: Bobbo som är röd, Dadda är grön, diddi är rosa, Doddo är blå, Bibbi är gul och Babba är brun. Utbildningen sker i grupp vilket innebär att vi möter begrepp som respekt och att visa hänsyn till sina kompisar då det inte kan bara fokus på bara ett av barnen hela tiden. Alla ska få vara med och bli en del av vår grupp, få känna tillhörighet samt uppleva sitt egna värde. 

b. Syfte: Varför har vi valt detta/dessa mål? Varför ska barnen lära sig om just detta?

2.1 Normer och värden

• Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (S.12)

Genom att använda babblarna som verktyg kan utbildningen nå fram till barnen genom ett lust fyllt och lärorikt sätt. Att försöka förstå och komma underfund med att barnen är sina egna individer och har egna tankar och viljor är inte alltid lätt. Därför är babblarna ett bra verktyg att använda sig utav.
Alla människor är vi olika men alla är lika mycket värda och detta är viktigt att ha med sig genom livet då barnen behöver våga yttra sig om sina tankar och kunna visa när hen inte vill göra något eller vill göra något. 

2. Vilka kännetecken - kriterier strävar vi mot?

a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen: 

Barnen ska bli mer självständiga och våga ta för sig, samt känna sig delaktig i vår grupp. Ta egna initiativ till hjälpa och fråga om hjälp.

3. På vilket sätt gör vi/är barnen delaktiga i vår planering?

frågor, observationer, uppgifter, material

Vi utgår utifrån deras intresse och kopplar ihop det med deras behov. För att på ett lättare sätta fånga upp varje barn har vi valt att dela på barngruppen.

4. Planerad tidsperiod:

Vi kommer att arbeta med denna planering terminen ut (ht20) så utvärderar vi vid terminsslut om Planeringen behöver fortsätta in på vårterminen.

5. Genomförande - arbetsmetoder: Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

Introduktion - förberedelse av barnen, lärmiljö inne-ute, alla delaktiga (vårdnadshavarna), material, olika tekniker, olika verktyg, delning av barngruppen, spontan undervisning mm.

För att introducera detta arbetsområde har de yngsta barnen fått lära känna babblarna genom ett spel. Barnen träffar diddi och får fiska upp diddis olika kompisar. Varje barn får i tur ordningen hen vill fiska upp och visa vem hen fick på kroken. Vi samtalar om färger och hur babblaren ser ut. Vidare för barnen knacka på hos babblarna, detta ska leda till att barnen tillsammans med vårdnadshavare få ta en bild på deras egna ytterdörr och ta med till förskolan. Där efter dörrar har samlats in från vårdnadshavare ska vi skapa barnens egna ”knacka” på dörr. Hur dörrarna ska skapas återkommer vi till, efterforskar fortfarande i det mest hållbara sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: