Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra, mönster och geometri åk 8, kap 3 och 4

Skapad 2020-11-03 13:07 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar med kapitel 3 och 4 i Y-boken
Grundskola 8 Matematik
Algebra handlar om att uttrycka sin matematik med hjälp av bokstäver. Detta är bra att kunna när man ska arbeta med mönster och då matematiskt kunna uttrycka hur mönster ser ut. Algebra är också grunden till att förstå hur ekvationer är uppbyggda. Geometriska kroppar finns överallt i vår omgivning. Vad heter de och hur räknar man ut deras area och volym? Det ska du få lära dig mer om i detta avsnittet.

Innehåll

 Konkretisering

Vi ska lära oss

- vad en variabel är och hur de kan användas när vi arbetar med algebraiska uttryck.

- förenkla olika uttryck.

- använda variabler i uppgifter med uttryck och formler t ex kunna läsa ut vad olika saker står för i en formel, kunna upptäcka ett mönster och därifrån skriva ett uttryck.

- geometriska figurer och hur de liknar/skiljer sig från varandra genom att använda geometrins begrepp.

- avbilda/rita geometriska figurer

- olika metoder för att beräkna area, omkrets och volym.

- att göra enhetsbyten med geometriska enheter

- att få en förståelse för hur olika geometriska formler är uppbyggda, t ex formeln för volymen hos en cylinder och en kon.

- olika metoder/strategier för problemlösning i vardagssituationer, t ex veta när det passar att rita figurer, när det är bäst med en prövning, när det passar med en formel?

Undervisning/arbetssätt

Du får lärarledda genomgångar, arbeta enskilt med uppgifter. Du får även göra praktiska aktiviteter tillsammans med kamrater. 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt och en samlad bedömning sker efter ett skriftligt prov.

De förmågor som bedöms på detta avsnitt är

Problemlösningsförmåga; Tolka och förstå problem, Välja och använda strategier och metoder, Föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet

Begreppsförmåga; Beskriva och föra resonemang om begrepp

Procedurförmåga;  Algebra och Geometri

Resonemangsförmåga; Föra och följa matematiska resonemang 

Kommunikationsförmåga; Redogöra och samtala om tillvägagångssätt, Matematiskt språk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: