Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söra 46 Pallen åk 4-6

Skapad 2020-11-03 13:08 i Söraskolan Österåker
Vi arbetar med grunderna i textilslöjdsprocessen. Du ska göra sitsen till en pall enligt beskrivning (träkonstruktionen gör man den andra terminen). Du kommer att arbeta med grunderna inom slöjdprocessen, såsom mätning, markering, klippning, zick- zacka kanter, raksöm, applikationsframställning, stryka med strykjärn, nåla med knappnålar. Efter arbetet görs en komplett utvärdering. VARFÖR? Syftet med uppgiften är att du ska följa en beskrivning och göra ett arbete som innehåller det mesta av grunderna i slöjdprocessen. Du övar på att använda de vanligaste redskapen och lär dig vad verktygen/momenten heter. ANALYSFÖRMÅGA - du bedömer kvaliteten på ditt arbete och ger omdömen om hur din arbetsinsats påverkat ditt slöjdarbete, du berättar/dokumenterar. KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA - du berättar om ditt slöjdarbete med mig och dina kamrater. BEGREPPSLIG FÖRMÅGA - du lär dig vad begreppen som hör till uppgiften betyder, du använder dem när du talar (och skriver). METAKOGNITIV FÖRMÅGA - du försöker hitta lösningar och vågar pröva dig fram. PROCEDURFÖRMÅGA - du använder dig av och kombinerar gamla och nya kunskaper. VAD? Du kommer att: Träna på grunderna i slöjdprocessen. Träna på att tyda beskrivningar. Träna på att använda de vanligaste redskapen. Träna på att berätta om ditt slöjdarbete och lära dig slöjdbegrepp. Träna på att berätta (dokumentera) ditt arbete på ett strukturerat sätt. HUR? Genomgångar av nya moment/verktyg, samt repetition av tidigare moment. Du följer en beskrivning. Arbetet genomförs med lämplig teknik. Arbetet avslutas med en utvärdering. VAD BLIR DU BEDÖMD I? Hur noggrann du är, hur du använder redskap och verktyg, hur du kommer med idéer till ditt arbete. Att du tar ansvar för att komma framåt i ditt arbete, att du kan berätta om ditt slöjdarbete, samt att du visar på gott samarbete med övriga kamrater.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Pallen Åk 4-6E

Innehåll

Årskurs 4 -6 Pallen

 

Vi arbetar med grunderna i slöjdprocessen. Du ska göra en pall enligt beskrivning.

Sitsen till pallen görs i syslöjden och själva stommen i träslöjden.

Du kommer att arbeta med grunderna inom slöjdprocessen, såsom mätning, markering,

klippning, nålning, strykning, sy på symaskin - zick zack och raksöm.

På sitsen syr vi fast en applikation som du skissar, ritar och klipper ut.

Efter arbetet görs en utvärdering muntlig (skriftlig).

 

Varför?

Syftet med uppgiften är att du ska följa en beskrivning och göra ett arbete som innehåller 

det mesta av grunderna i slöjdsprocessen. Du övar på att använda de vanligaste redskapen och lär dig vad verktygen/momenten heter.

 

Analys förmåga - du bedömer kvaliteten på ditt arbete och ger omdömen om hur din

arbetsinsats påverkat ditt slöjdarbete, du berättar/dokumenterar vad du gjort.

Kommunikativ förmåga - du berättar om ditt slöjdarbete och diskuterar ditt arbete med mig och dina kamrater.

Begreppslig förmåga - du lär dig vad begreppen som hör till uppgiften betyder, du använder dem när du talar och skriver.

Metakognitiv förmåga - du försöker hitta lösningar och vågar pröva dig fram.

Procedurs förmåga - du använder dig av och kombinerar gamla och nya kunskaper.

 

Vad?

Du kommer att;

- träna på grunderna i slöjdprocessen

- träna på att tyda beskrivningar

- träna på att använda de vanligaste redskapen

- träna på att berätta om ditt slöjdarbete och lära dig slöjdbegrepp

- träna på att dokumentera ditt arbete på ett strukturerat sätt

 

Hur?

  • Genomgångar av nya moment/verktyg samt repetition av tidigare moment.

  • Du följer en beskrivning, Arbetet genomförs med lämplig teknik.

  • Arbetet avslutas med en utvärdering muntligt/skriftligt.Vad blir du bedömd i?

Hur noggrann du är, hur du använder redskap och verktyg, hur du kommer med idéer till ditt arbete, att du tar ansvarar för att komma framåt i ditt arbete, att du kan berätta om ditt slöjdarbete samt att du visar på gott samarbete med övriga kamrater.

 

På vilket sätt blir du bedömd?

I allt arbete du gör på lektionerna och det du berättar muntligt/skriftligt.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: