Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text med tidsord

Skapad 2020-11-03 13:16 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Återberättande text med tidsord.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Du ska nu få möjlighet att utveckla ditt skrivande av återberättande text. Du lär dig olika tidsord; ord för tid, ord som svarar på frågan när? När du använder olika ord får du ett flyt i din text.

Innehåll

Återberättande text med tidsord.

Mål:

 •  kunna förklara vad en återberättande text är.
 • skriva en rubrik.
 • skriva om miljön, händelser och en slutkommentar.
 • skriva händelser i rätt ordning.
 • använda tidsord. 

Lektion 1 

Vi börjar med att samla in ord för tid. Ord som är svar på frågan, när? 

Vi jämför skillnaden mellan en text som räknar upp händelser med samma ord; sen..., sen..., sen... med en text där orden varieras. 

Var och en skriver en återberättande text med minst tre tidsord och en slutkommentar.

Alla uppmanas att stryka under sina tidsord och leta upp en kamrat att läsa texten för. 

Lektion 2

Genom metoden "Mina ord, dina ord" samlar vi tidsord till en gemensam bank. Alla uppmanas att skriva ner tre tidsord på sitt papper under rubriken "mina ord".  Därefter går alla runt i klassrummet och jämför med en kamrat i taget. Har kamraten något ord du saknar? Skriv av ordet under rubriken "dina ord". 

Lektion 3

Vi går igenom hur en återberättande text är uppbyggd med rubrikerna: rubrik, miljö, händelse och slutkommentar. 

Vi arbetar med en färdig text och i par delar ni upp texten under de olika rubrikerna. Två par jämför sina arbeten med varandra och argumenterar för sina tankar. 

Lektion 4 

I par går alla igenom en färdig text som saknar varierade tidsord. Hur skulle ni kunna ändra förbättra texten så att det blir ett flöde i den? Resonera tillsammans och gör ändringar. Två par läser sina förslag för varandra. Likheter/ skillnader? Argumentera för det ni tycker passar bäst. 

Lektion 5

Vi skriver en gemensam text om något vi har upplevt gemensamt och placerar in de olika delarna under rubrikerna. 

Lektion 6

Alla skriver en individuell återberättande text. Därefter bearbetas texten med hjälp av färgpennor och rubrikerna: tidsorden målas gula, rubriken stryks under med svart penna, miljö med blå, händelserna med grön och slutkommentaren med röd penna. 

Lektion 7 

Kamratbedömning. med hjälp av en mall för kamratbedömning går du igenom en klasskamrats text; finns namn och datum? En rubrik? Miljö? Händelse? Slutkommentar? Tidsord? Är texten skriven i rätt ordning? Ge författaren en stjärna för något du tyckte var bra. Ge författaren ett tips hur texten kan bli bättre (önskan). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: