Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - vatten och luft år 1

Skapad 2020-11-03 13:17 i Stora Högaskolan Stenungsund
Planering för ett temaarbete på 4-5 veckor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vatten - ett viktigt ämne som har betydelse för allt liv på jorden. Luft syns inte, men den finns överallt runt omkring oss. Tar luft någon plats? Väger luft något? Vad är det som händer med vattnet när det fryser eller ångar? Detta och mycket mer kommer du att få undersöka och dra slutsatser om.

Innehåll

Arbetssätt

Du kommer att få:

- göra experiment och undersökningar med vatten och luft
- dokumentera dina undersökningar
- läsa, se filmer och skriva faktatexter 

Målet med undervisningen

Du ska:

 • få kunskap om vattnets betydelse för allt liv på jorden och dess kretslopp.
 • få kunskap om luft och dess egenskaper.
 • få kunskap om vattnets former och egenskaper. 
 • få bekanta dig med några vanliga ord och begrepp i ämnet såsom kretslopp, fast form, flytande form och gasform. 
 • få lära dig hur man genomför och dokumenterar undersökningar och experiment i en labbrapport.

Bedömning

Kontinuerlig bedömning av ditt deltagande vid experiment, diskussioner och arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: