Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan Mål och utvecklingsplan Språk 20/21

Skapad 2020-11-03 13:22 i Winklerska förskolan Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Avdelning

Nyckelpigan

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

Just nu är vi i bilderboksstadiet. Vi har många nya och små barn. De äldre läser vi så klart böcker för anpassade efter deras ålder och mognad.

Vart ska vi?

Vi vill förbättra barnens språkutveckling. Vi vill att de ska kunna förmedla sig, prata med varann och försöka lösa sina konflikter själva med ord.

Säkerställa att barnen får samtala om läst text flera gånger i veckan.

Hur gör vi?

Vi ska ha barnen i smågrupper utifrån deras nivå. Läsa böcker och samtala om böckerna. Använda oss av Ipad/språkutvecklande appar tex Polyglutt. Vi sjunger och ramsar på samlingen. Vi benämner och pratar med barnen i vardagen. Vi använder oss av språkpåsar och annat språkfrämjande material.

Hur blev det?

 

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: