Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FR8 Les Choristes

Skapad 2020-11-03 13:25 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi ska se en fransk film tillsammans! Les Choristes (på svenska Gosskören) gavs ut 2004 och blev snabbt en av de mest sedda fransktalande filmerna någonsin.

Innehåll

Les Choristes!

LPP år8 français v.45 - 48

 

Undervisning:

Vi ska se en fransk film tillsammans, nämligen Les Choristes (på svenska Gosskören). Under tiden vi ser på filmen ska du välja en person som du följer lite extra. När filmen är slut ska du skriva en kort filmrecension enligt en gemensam mall i tre delar. Du kommer också få träna på att prata franska mer fritt om vilka filmer som helst, samt att redovisa ditt arbete muntligt i grupp.

 

Följande datum gäller:

To 5/11: kunna delta i samtal om filmen

To 12/11: kunna våra första 6 recensionsfraser:                                 

·         Le film se passe en- Filmen utspelar sig

·         Le film s’agit de- Filmen handlar om

·         J’ai choisi -Jag har valt

·         Il/elle est - Han/hon är

·         Ils sont - De är

·         Je pense que- Jag tycker att

 

 

To 19/11: skriva klart en recensionskladd för feedback

To 26/11: lämna in din recension (=dela på Skolplattformen) 150 – 300 ord.

To 3/12: diskutera dina tre recensionsdelar muntligt i grupp     

 

DU SKA

… se filmen Les Choristes (= Gosskören) med öppna ögon

… skriva en kort recension om samma film. Recensionen ska bestå av tre delar:

A.    Handlingen:

Le film s’agit de… (= Filmen handlar om)

Le film se passe en... (= Filmen utspelar sig i)

 

B.    En utvald person i  filmen:

J’ai choisi XXX et il est… (=Jag har valt XXX och han är…).

Använd våra ordsamlingar, GTr eller lexikon.

 

C.   Dina egna åsikter om filmen:

t.ex.

Je pense que le film est merveilleux parce que j’adore le directeur Rachin

(=Jag tycker att filmen är underbar därför att jag avgudar rektor Rachin!).

Använd våra åsiktsfraser!

 

… återberätta din recensions tre delar muntligt i grupp.

 

Jag kommer att bedöma:

·        dina muntliga insatser under din redovisning

·        hur väl du deltar i muntliga uppgifter

·         hur du använder franskan skriftligt och hur självständigt du skriver

·        hur du förbättrar ditt skriftliga språk, efter mina kommentarer

 

De KUNSKAPSKRAV vi arbetar mest med denna gång:

 

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Lyssna & läsa & se

Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion. (T.ex. exempeltexter, fraser som vi jobbat med eller ord/meningar direkt ur filmen)

Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Tala, skriva & samtala

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

(T.ex. redovisningen & din egen text)

 

I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

(T.ex. när vi tränar muntlighet i klassen)

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt,

relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

 

I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

 

Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

Uppgifter

Matriser

M2
Moderna språk matris, FRANSKA 7-9 (ur förenklade HEJA!)

E kvalitet
Detta betyg får man då man uppfyllt allt i E.
C kvalitet
Detta betyg får man då man uppfyllt allt i E och C.
A kvalitet
Detta betyg får man då man uppfyllt allt i E, C och A.
Bearbetning av olika slags texter
  • M2
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Skriver & pratar franska med stöd av olika medier
  • M2
  • M2
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja ett enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Skriftlig förmåga
  • M2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Uttryck dig muntligt på franska
  • M2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
uttryck dig skriftligt på franska
  • M2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Metod för att förstå & bli förstådd - skriftligt
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: