Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapsteori kopplat till aktuell debatt och USA-valet.

Skapad 2020-11-03 13:27 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vetenskapsteori kopplat till aktuell debatt och USA-valet.

Innehåll

Syfte/mål

Du ska förstå vad vetenskap är och hur vetenskap bedrivs. Till detta behöver du sätta vetenskap i ett historiskt perspektiv och känna till ett antal centrala begrepp. Du ska också få större insikt i det samhällsvetenskapliga ämnet och dess metoder. Vi sätter vetenskapsteorin i relation till gymnasiearbetet/den samhällsvetenskapliga uppsatsen. Vi sätter också vetenskapsteorin i samband med en aktuell samhällsvetenskaplig debatt om USA-valet, fakta/åsikt, faktaresistens, konspirationsteorier. Du tränar på att skriva en krönika som hör till ämnet. 

 

Hur ska vi arbeta?

1. Inledning: Vi läser kapitel 1 i Åsa Wikforss bok " Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender". Du redovisar dina kunskaper genom individuella arbetsuppgifter samt deltar aktivt i en sammanfattande diskussion. 

2. Vi läser och diskuterar uppsatsen "Samhällskunskapens verktygslåda" som visar hur uppsatsstrukturen ser ut. 

3. Föreläsning om vetenskapsteori. 

4. Du redovisar dina kunskaper om vetenskapsteori med hjälp av individuella arbetsuppgifter. Lärobok: Arena123. 

5. Avslutningsuppgift: skriva en krönika kopplat till USA-valet, faktaresistens, konspirationsteorier. . 

 

Centrala begrepp

Hypotes, kausalitet, induktion, deduktion, hypotetisk-deduktiv metod, kvalitativ metod, kvantitativ metod, deskriptiv metod, paradigm, hermeneutik, episteme, techne, fronesis, empirism, teori, modell, berättelser, kvarlevor, äkthet/tendens/tid/beroende, argumentationsanalys, innehållsanalys, logos, ethos, pathos.

 

Tidsåtgång: 

Vi jobbar till och med v. 45/46. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Introduktion av vetenskapsteori.
  Sam  -
 • Hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och påverkar individens syn på sig själv, på andra och på det omgivande samhället.
  Sam  -
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -
 • Muntlig och skriftlig presentation i utredande och andra former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.
  Sam  -

Matriser

Sam
Samhällskunskap 3 - SAMSAM03

E
C
A
Eleven kan översiktligt redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv.
Eleven kan utförligt redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika förutsättningar för individer, grupper och nationer.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika förutsättningar för individer, grupper och nationer.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika förutsättningar för individer, grupper och nationer.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifierar orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar utförligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar utförligt och nyanserat deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa.
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven ger välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge något exempel på hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och översiktligt beskriva hur detta påverkar synen på samhällsfrågor
Eleven kan ge några exempel på hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och utförligt beskriva hur detta påverkar synen på samhällsfrågor.
Eleven kan ge några exempel på hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och utförligt och nyanserat beskriva hur detta påverkar synen på samhällsfrågor.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: