Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi och varför flyttar vi?

Skapad 2020-11-03 13:28 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi att titta på Sverigekartan och prata om varför människor bor där de bor. Vi kommer att prata om stad, landsbygd, skog, fjäll och kust. Vi kommer att prata om varför vi ibland väljer att flytta eller måste flytta.

Innehåll

 Syfte

Avsnittets syfte är att förstå varför vi bor där vi bor och vilka naturgivna och sociala betingelser som gör det möjligt att leva på en speciell plats. Eleverna ska genom att studera det kända i sin närhet få förståelse för hur man kan leva och försörja sig i dag och sedan jämföra med hur det var förr. 

Avsnittet ska behandla vilka resurser naturen ger, varför människor bosatt sig på vissa platser, varför de har flyttat, varför vissa områden är glesbefolkade och vad som är typiskt för den plats där just vi bor. 

Befolkningsfördelning är återkommande i det centrala innehållet i geografi senare i grundskolan. Likaså är levnadsvillkor något som behandlas på alla stadier i historia. 

Innehåll i undervisningen 

Vi kommer att arbeta med:
- Sveriges olika naturtyper; stad, landsbygd, skog, kust och fjäll
- Väder och årstider

- Flytt mellan länder, städer, kontinenter (orsaker och konsekvenser)

Arbetssätt

Vi kommer att:
- läsa texter och titta på bilder
- diskutera i helklass och mindre grupper
- ta reda på svar på frågor två och två

Bedömning- Vad? Hur?

Följande kommer att bedömas och såhär får du visa dina kunskaper:
- uppmärksamhet och deltagande på lektionerna och i diskussioner
- deltagande och initiativ i pararbete

-  "test" med hjälp av mini whiteboards

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: