Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Smedjan HT 2020

Skapad 2020-11-03 13:35 i Smedjans förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att arbeta med matematik på ett lekfullt sätt.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik, Digitalisering

Tidsperiod:v 45-4

Förskolans namn: Smedjan

Grupp: Hela förskolan

Barnens ålder:1-5

År och datum:: November 2020 till Januari 2021

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Mattekarusellen: antal, parbildning, likheter/olikheter, former, sortering, mönster, mätning, problemlösning, diagram, rumsuppfattning, språket.  

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Använda sig av matematiska begrepp. Vi vill ge barnen möjligheten att undersöka matematik på olika sätt. Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Det kan se olika ut på avdelningarna vad det gäller upplägg
-Bla intervjuer med barnen, observationer, dokumentationer,

En del följer pågående projekt, matte på burk, matte i skogen. Vi tar tillvara på alla tillfällen i vardagen. 

Digitala verktyg används som hjälpmedel.

Vi utgår från nyfikenhetsfrågan: "Hur utforskar barnen matematik"

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Trestegsdokumenten 
Reflektion och dokumentation tillsammans med barnen.

Dokumentation i Unikum

Utvärdering löpande samt sammanfattande vecka 4 2021

Planeringen upprättad av: En pedagog från varje avdelning.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

-

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: