Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 8

Skapad 2020-11-03 13:40 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 9 Samhällskunskap
I samhällskunskap så kommer vi att läsa mer om arbetsmarknaden, yrken och ekonomi.

Innehåll

Syftet med undervisningen:

Eleven ska få kunskaper om hur arbetsmarknaden, yrken och dess aktörer samt om ekonomiska modeller, begrepp, kretslopp och hur den globala handeln påverkar detta.

 

Målet med undervisningen:

 • Känna till hur arbetsmarknaden är uppbyggd och vilka aktörer som verkar inom denna.
 • Kunna centrala begrepp kopplade till arbetsmarknaden.
 • Känna till hur ett ekonomiskt kretslopp ser ut och fungerar.
 • Känna till flera olika ekonomiska modeller.
 • Kunna ange hur den globala handeln påverkar ekonomin för människor, samhället och länder.
 • Kunna centrala begrepp kopplade till ekonomi.

 

Det här kommer du att få arbeta i undervisningen:

 • Genomgångar
 • Filmstöd
 • Diskussioner
 • Individuella arbetsuppgifter

Det här kommer att bedömas i undervisningen:

 • Läxförhör om begrepp kopplade till arbetsmarknaden.
 • Läxförhör om ekonomiska begrepp, modeller och kretslopp.
 • Deltagande i diskussioner på lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: