Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Kotten, pedagogisk planering, ” Namnlekar med namnkort och bokstäver”, 2020.

Skapad 2020-11-03 14:01 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 18

 

 

VARFÖR?.

Vi har hört och sett att barnen visar intresse för bokstäver, de pekar och säger att det är deras bokstav och några känner igen sitt namn tex. ute på hyllan i hallen. Det blir även en fortsättning på de erfarenheter barnen fick när vi sjöng namnsånger i förra fokusområdet. Barnen ska få möjlighet att känna igen ordbilden av sitt namn. Vi vill väcka barnens intresse för skriftspråk på ett lustfyllt sätt.

 

VAD?

 

Namnlekar med bokstäver och barnens foton.
Språkljud ( tex. ljudas första bokstaven i barnens namn.)

Klappa stavelserna i barnens namn för att uppfatta språkrytm.

 

 

 

HUR?

 

Vi kommer att arbeta både i helgrupp och i mindre grupper.

Tillsammans tittar vi på namnlappar där barnens och våra namn står. Kanske kan någon känna igen sitt eget namn eller någon annans namn på lapparna. För att uppmärksamma språkrytm kommer vi att klappa allas namn samtidigt som vi säger namnen. Temafiguren Liila Ärtan och gräshoppan finns med som namnlappar och figurer. Vi kommer även att lyssna på/sjunga alfabetssången tillsammans. Allt genomförs på ett lekfullt sätt.

 

Vi kommer även att ha namnlappar uppsatta i läsmiljöer så att barnen kan studera dem.

Hur ska det dokumenteras?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: För vem? Hjälp Vad, vem, hur, varför?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: