Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2020-11-03 14:47 i Vasaskolan Ludvika
Vi arbetar med samhällsfunktioner, yrken och pengar.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Bild Teknik Matematik Svenska
Vad händer med våra sopor? Vad arbetar människor med? På vilka olika sätt kan vi betala?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, begreppsliga, metakognitiva, analytiska och procedur förmåga genom att:

 • kunna berätta om några yrken i vårt samhälle och vad de arbetar med
 • kunna berätta om vad som är viktigt för att ett samhälle ska fungera.
 • kunna berätta om olika betalningsformer
 • känna till begrepp inom området
 • skriva en faktatext om ett yrke 

Hur ska vi lära oss detta?

 UndervisningDu kommer att få:
 • samtala och läsa om olika samhällsfunktioner och verksamheter i Ludvika
 • fördjupa dig i ett yrke och redovisa
 • se filmer
 • prata och göra arbetsuppgifter om pengar och deras värde
 • planera, konstruera och utforma en stad med de viktigaste samhällsfunktionerna

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • kunna berätta om två olika betalningsformer
 • kunna berätta om minst åtta yrken och var de arbetar
 • kunna berätta om minst fem viktiga samhällsfunktioner 

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • redovisa enskilda- och gruppuppgifter för klassen
 • i samtal och diskussioner
 • i de arbetsblad vi arbetar med
 • i arbetet med att bygga staden 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3

Matriser

Sv Ma Tk Bl SO SvA
Vårt samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Du kan med stöd av frågor från lärare känna till några begrepp.
Du kan själv berätta om några begrepp.
Du känner till flera begrepp och kan sätta in de i ett sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Du kan med stöd av frågor från en lärare berätta om ett yrke och var personen arbetar.
Du kan med stöd av din faktatext berätta om ett yrke och var personen arbetar.
Du kan med hjälp av stödord berätta om ett yrke och var personen arbetar.
Procedur förmåga
Du kan utifrån en given text med stöd av lärare söka information och du kan skriva en enkel faktatext.
Du kan utifrån en text själv söka information till din faktatext.
Du kan med stöd av internet och skolans bibliotek fördjupa dina faktatexter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: