Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten - årskurs 4

Skapad 2020-11-03 14:37 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Under de närmaste veckorna kommer vi att fortsätta lära oss de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt repetera begreppen som hör ihop med de fyra räknesätten.
Grundskola 4 Matematik
Under de närmaste veckorna kommer vi att fortsätta lära oss de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt repetera begreppen som hör ihop med de fyra räknesätten.

Innehåll

Mål:

·         Positionssystemet – ental, tiotal och hundratal.

·         Att växla med tiotal, ental och hundratal.

·         Uppställningar i addition, subtraktion och multiplikation.

·         Minnessiffra i multiplikation.  

·         Lösa textuppgifter.

·         Visa hur du har löst dina uppgifter.

 

Begrepp som vi kommer lära oss:

·         Addition

·         Term

·         Summa

·         Subtraktion

·         Differens

·         Växla upp

·         Växla ner

·         Multiplikation

·         Faktor

·         Produkt

·         Division

·         Täljare

·         Nämnare

·         Kvot

·         Delbart med

·         Minnessiffra

·         Rest

 

Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum. Eleverna får även återkoppling muntligt. 

 

Underlag för bedömning:

·         Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass.

·         Elevernas enskilda uppgifter som görs under lektionstid.

 Elevernas användande av matematiska begrepp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: