Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text- tidningsartikel

Skapad 2020-11-03 15:13 i Björkåsskolan Grundskolor
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text i form av en tidningsartikel.

Innehåll

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta hur en artikel är uppbyggd och dess olika delar; rubrik, ingress, brödtext, bild, bildtext, fotograf och journalist
 • Variera din text med olika tidssambandsord.
 • Kunna skriva direkt och indirekt tal.
 • Kunna skriva en lockande rubrik genom att använda homonymer, rim, allitteration eller ordspråk. 
 • Känna till de språkliga drag en återberättande text har.
 • Skriva och organisera en återberättande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska, tillsammans och i vår Zickzack-bok Skrivrummet..
I slutet av området ska du skriva en egen återberättande text, en tidningsartikel.

Bedömning

I slutet av arbetsområdet kommer jag att bedöma artikeln som du skrivit och lagt upp på unikum i matrisen nedan. 

Uppgifter

 • Återberättande text

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Rubrik och ingress
Ger bristfällig information om vem, var och när.
Rubrik, ingress som svarar på frågan vad, när, vad.
Rubriken hänger ihop med min text. Ingress som svarar på vem, vad, när och vad. Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
Rubriken hänger ihop med min text. Den är intresseväckande. Ingress som svarar på vem, vad, när och vad. Läsaren får tydlig information för att förstå texten.
Sambandsord
Det består av korta meningar.
Texten har flera sambansord. Texten består mestadels av korta meningar.
Texten varieras med långa och korta meningar med hjälp av sambandsord.
Texten varieras med långa och korta meningar och sambandsorden är varierade.
Struktur
Texten saknar stycken.
Styckeindelar text.
Styckeindelar text med tidsord. I styckena står det om olika saker/ händelser.
Styckeindelar text med varierande tidsord. I styckena står det om olika saker/ händelser.
Direkt och indirekt tal:
Texten är skriven med indirekt tal.
Varierar texten med indirekt och direkt tal.
Använder direkt och indirekt tal på rätt sätt med situationstecken eller talstreck.
Ny aspekt
Kronologisk ordning
Texten är svår att följa eftersom händelserna står i oordning.
Har med enstaka händelser som delvis står i kronologisk ordning.
Har med flera händelser varav de flesta står i kronologisk ordning. Innehållet ger information om det som hänt.
Har med flera händelser och alla står i kronologisk ordning. Innehållet är varierat och ger god information om vad som har hänt.
Pronomen:
Upprepar namn istället för att använda pronomen.
Börjar använda pronomen.
Varierar namn och pronomen.
Varierar namn och pronomen så att texten får bättre flyt.
Avslutar
Saknar avslut.
Har med avslutning som försöker sammanfatta texten.
Skriver ett tydligt avslut.
Skriver ett tydligt och klart avslut som sammanfattar texten. Ett konstaterande kan finnas med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: