Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vektor - Intensivträning

Skapad 2020-11-03 15:21 i Nygårdsskolan Linköping
Grundskola 1 Matematik
Under v.45-52 kommer du att få arbeta med matematiska begrepp inom områdena taluppfattning, geometri, addition, subtraktion. Du kommer att bland annat få arbeta med detta genom Vektor som är en app baserad på forskning. Vektor tränar arbetsminnet genom olika matematikområden.

Innehåll

Mål med arbetet

Detta kommer du lära dig:

 • taluppfattning inom talen 11-100
 • udda och jämna tal
 • positionssystemet (ental och tiotal)
 • känna igen geometriska former och se deras likheter och skillnader
 • förstå och använda likhetstecknet
 • begrepp som hör ihop med addition och subtraktion (summa, differens och term)
 • arbeta med problemlösning genom en given strategi

 

 

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta enskilt med appen Vektor.

  

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik årskurs 1

Otillräckliga kunskaper.
Godtagbara kunskaper.
Mer än godtagbara kunskaper.
De fyra räknesätten och likhetstecknetsbetydelse.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan med stöd av vuxen lösa enkla ekvationer med addition och subtraktion i talområde 0-20. Du förstår likhetstecknets betydelse.
Du kan lösa enkla ekvationer med addition och subtraktion i talområde 0-20. Du förstår likhetstecknets betydelse.
Du kan lösa enkla ekvationer med addition och subtraktion i talområde 0-50. Du förstår likhetstecknets betydelse.
Kunna ange siffornas värde i talen 0-100.
 • Ma  1-3
Du kan ange siffrorna 0-100. Du kan med stöd av laborativt material eller annat hjälp medel ange siffrornas värde.
Du kan ange siffrorna 0-100. Du kan dessutom ange siffrornas värde.
Du kan ange siffrorna 0-100. Du kan dessutom ange högre siffrors värde.
Kunna skapa olika enkla mönster i färg och form.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av material skapa enkla mönster i färg och form. Du kan namnge de grundläggande geometriska objekten.
Du kan på egen hand material skapa enkla mönster i färg och form. Du kan namnge de grundläggande geometriska objekten.
Du kan på egen hand material skapa enkla mönster i färg och form. Du kan namnge de grundläggande geometriska objekten. Du visar även förståelse för hur symmetri konstrueras i olika bilder/figurer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: