Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So-Historia Medeltiden

Skapad 2020-11-03 15:40 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med medeltiden. Det är en tidsperiod som sträcker sig från cirka 500-talet till 1400-talet. Under denna period lades grunderna för det moderna samhälle vi lever i idag. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas ibland "riddartiden". Medeltiden var en ganska omvälvande period med stora händelser som digerdöden, kristnandet av Sverige, feodalsamhällets framväxt mm.

Innehåll

Centralt innehåll

-Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration. Tex genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
-Några av de europeiska upptäcksresorna, deras betydelse och konsekvenser.
-Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 

Mål / För att dina kunskaper inom ämnet ska räknas som godkända ska du visa att du...

...har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
...kan använda och förstår innebörden av olika historiska begrepp.
...kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
...kan tolka och vissa spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

Vad ska vi lära oss / Förmågor. Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att...

...förklara och beskriva grundläggande historiska begrepp.
...jämföra likheter och skillnader i nutid och dåtid, förklara och se samband när det gäller historiska händelser och vad de betytt för vår tid.
...kunna hantera och sortera historisk information och avgöra om källan kan vara användbar.
...kunna samtala om och redogöra förolika historiska personer, skeenden och upptäckter..

 

Hur? Du visar kunskaperna...

...genom att vara muntligt aktiv kring diskussioner, förhör och uppgifter.
...genom de skriftliga arbetsuppgifterna i klassrummet.
...genom att kunna sålla vad som är viktigt och mindre viktigt i det undersökande arbetet och hanteringen av information.
...vid läxor och läxförhör, både skriftligt och muntligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: