Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

« Vive le week-end » et passé composé v 37-42

Skapad 2020-11-03 15:35 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Que-est-ce que tu as fait pendant le week- end? Tu vas décrire ce que tu as fait pendant le week- end en utilisant le passé composé.

Innehåll

Franska år 8 vecka 37-42 

 «Vive le week-end» et le Passé Composé

 

Mål;

  •  kunna berätta vad du gjort under helgen eller på lovet
  •  använda regelbundna -er verb och några vanliga oregelbundna verb i passé composé

 

Arbete;

Vi kommer att repetera verb, vad är ett -er verb och vilka oregelbundna verb har vi jobbat med samt gå igenom hur vi använder dessa för att uttrycka dåtid, passé composé.

Under lektionerna kommer vi att jobba med texterna « Un week-end ennuyeux » och « Escargots ou McDo? » för att lära oss de ord och fraser vi behöver för att kunna berätta om vad vi gjort under helgen eller på lovet.

 

Uppgift;

Du ska muntligt beskriva din helg, använda dig av passé composé, både regelbundna och oregelbundna verb. Använd också olika personer, tex « Nous avons mangé la pizza. » Berätta om minst 5 olika aktiviteter.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 - formulera dig muntligt och skriftligt så att det du skriver blir lätt att förstå

 - använda dig av passé composé för att uttrycka dig om saker som redan har hänt

  

 

Prov:  Tisdag- onsdag v 41, muntlig redovisning 

           Onsdag v 42- lucktext 10 meningar

 

Bonne chance! /Karolah

 

Matriser

M2
Moderna språk M2 (åk 9)

F
E
C
A
Förståelse:
läsa och lyssna bedöms via hörövningar på lektioner samt klassrumsspråk
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
bedöms via arbetet med bokens texter
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
bedöms under lektionerna
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
bedöms under lektionerna
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna. .
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
bedöms utifrån mängden information i den egna redovisningen
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Produktion:
tala och skriva bedöms utifrån redovisningen
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
bedöms utifrån det skriftliga provet och ev utifrån skriftligt manus inför redovisning
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
bedöms ev utifrån skriftligt manus inför redovisning
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: