👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh: samhällsekonomi: ht20

Skapad 2020-11-03 15:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ekonomi

Innehåll

Undervisningen

Undervisningen kär under området vara starkt kopplad till ekonomiska begrepp och teorier/modeller.

Under lektionerna kommer vi att ta upp:

 •  skatter
 •  ekonomiska kretsloppet (ekonomisk modell)
 •  utbud och efterfrågan (ekonomisk modell)
 •  ekonomiska system 
 •  konjunkturer

Bedömning

När jag bedömer kommer jag att titta på:

- samband, 
Här tittar jag på bredd, dvs hur stor del av innehållet i arbetsområdet som dina beskrivningarna täcker, och art, dvs hur pass utvecklade och komplexa sambandskedjorna är.

Det som kännetecknar utvecklade och komplexa samband är dina förklaringar kan gå i flera led och att du kan se både individnivå och samhällsnivå.

- begreppsanvändning, dvs i vilken omfattning och med vilken precision man använder begrepp och modeller kopplade till samhällsekonomi.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi

--------------------------->
--------------------------->
--------------------------->
Undersöka strukturer i samhället
Hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Du beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Du använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.