Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fpp Mu Musiklyssning år 5

Skapad 2020-11-03 15:59 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 5 Musik
Musik från olika genrer. Ni får lyssna på, prata om musik och diskutera vad ni hör, hur den låter, känna efter hur den känns och hur den påverkar er. Ni ska dessutom fundera över hur några olika musikframföranden låter, egna och andras. Vi diskuterar tillsammans och lär oss av varandra.

Innehåll

Musiklyssning 5AB

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med att lyssna på musik från olika genrer, kulturer och epoker. Vi ska diskutera hur den låter, känna efter hur den känns och hur den påverkar oss.

 

Eleverna ska dessutom fundera över hur några olika musikframföranden låter. Det blir också en skriftlig läxa över hur eleven själv musicerar på sitt instrument eller sin sång.

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att eleverna genom undervisningen ska utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

Det är viktigt i vårt samhälle att också ha förståelse för andra människor och deras kultur. Musik betyder olika saker för olika människor och är en viktig del i det sociala livet. 

I det här området kommer du att fördjupa dina kunskaper om och din förståelse för hur musik påverkar oss på olika sätt och vilken sorts musik som kan användas i olika sammanhang.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi varierar muntliga arbetsformer med enskilt arbete och diskussion i helklass. Eleverna lyssnar på olika sorters musik och resonerar kring vad den förmedlar för stämning och känslor. Eleverna får enskilt bidra med viss musik både som förberedd uppgift och direkt under lektionstid och läraren har förberett andra musikstycken. 

Varje lektion innehåller diskussioner där eleverna lär av varandra.

Eleverna  kommer att få använda papper och färgkritor för att tolka och uttrycka stämningar i musiken. 

Någon läxa kommer att förekomma.

 

Vilket material kommer du använda?

Läromedlet är tillrättalagt av musikläraren utifrån det centrala innehållet. Det förekommer både skriftliga uppgifter på papper och via google classroom.  Lyssningsövningar via länkade internetsidor som t.ex youtube.

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt.
 • Skriftligt genom uppgifter, muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.
 • Området kommer att avslutas med ett skriftligt prov. 

 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Skriftligt i examinationen.
 • Självskattning och kunskapsmatris efter områdets avslut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: