Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation Kapitel 2

Skapad 2020-11-03 16:47 i Hagbyskolan Linköping
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer repetera multiplikationstabellerna 1-10. Vi kommer även att lära oss att räkna med talsorter och uppställning i multiplikation samt hur man multiplicerar med tiotal och hundratal.

Innehåll

Innehåll

Undervisningen kommer att handla om:

Vi ska nu arbeta med multiplikationstabellerna 1-10. och lära oss dem utantill. Du kommer att lära dig att räkna med talsorter och uppställning i multiplikation.  Du kommer även att lära dig att multiplicera med tiotal och hundratal. 

Under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om:

 • multiplikationstabellerna 1-10
 • bilda uttryck av ṕroblemlösningsuppgifter
 • att multiplicera med tiotal och hundratal, när du delar upp faktorerna
 • att använda distributiva lagen a ∙ (b+c) = ab + ac
 • multiplikation med uppställning, ensiffriga och tvåsiffriga tal

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Eget arbete i favorit matematik
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper
 • Aktiviteter
 • Övningar finns på Classroom som elever efter behov kan använda för att fördjupa sina kunskaper.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper med hjälp av:

 • Det dagliga arbetet på lektionerna.
 • Delaktighet i diskussioner.
 • Test 2

 

Se centralt innehåll, läroplansmål, kunskapskrav samt syfte längst ner!

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6 Skolverkets

Matematisk problemlösning

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att lösa problem
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förmåga att beskriva hur du tänkt göra/ har gjort.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att bedöma svarens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för välutvecklade och väl under-byggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Förmåga att se mer än en lösning på ett problem.
Eleven kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Välja och använda matematiska metoder

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att använda olika matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamåls-enliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamåls-enliga och effektiva matematiska metoder.
Förmåga att anpassa metod
Eleven väljer metod med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven väljer metod med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven väljer metod med god anpassning till sammanhanget.
Förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan göra enkla beräkningar och lösa enkla beräkningar och lösa enkla rutin-uppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: