👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 3

Skapad 2020-11-03 16:55 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Gemensamt syfte för temat På Johannes förskolor: Vi vill med detta tema fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra, till viktiga värden och till Världen. Vi använder parkerna i stadens centrum och skogen i vår närmiljö som förskolans ateljéer. Vi tar del av stadens erbjudanden och ser vår stad som en lärande arena. Vi använder våra kroppar och sinnen för att skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld. Vi växlar mellan undersökningar ute och inne, mellan biologiska studier och estetiska gestaltningar. Vi undersöker ekologiska samband, förutsättningar för biologisk mångfald samt kretslopp i naturen för att skapa förståelse för och kunskap om hållbar utveckling.

Innehåll

I vår grupp har vi valt att inrikta oss på TRÄD. Vi har en plats i Liljansskogen som vi regelbundet besöker och där vill vi ge barnen möjlighet att skapa nära relation till platsen och de träd som växer där. Vi vill närstudera trädens liv och undersöka vilka fler som har relationer till träden. Vi kommer att följa platsens årstidsväxlingar och vill göra barnen medvetna om naturens värde, om hållbarhet och om ekologi, 

Vi har platsen som utgångspunkt när barnen arbetar med sina hypoteser kring det som upplevs som spännande och vi kommer att arbeta både ute på vår plats och på förskolan. 

 

Genom att jobba utifrån fantasi, ibland fakta, gör vi undersökningar av det vi hittar. Fantasin och det lekfulla undersökandet är viktigt för att väcka förundran, empati och respekt inför det som är levande.

 

 

I vår grupp har vi valt att inrikta oss på TRÄD. Vi har en plats i Liljansskogen som vi regelbundet besöker och där vill vi ge barnen möjlighet att skapa nära relation till platsen och de träd som växer där. Vi vill närstudera trädens liv och undersöka vilka fler som har relationer till träden. Vi kommer att följa platsens årstidsväxlingar och vill göra barnen medvetna om naturens värde, om hållbarhet och om ekologi, 

 

Vi har platsen som utgångspunkt när barnen arbetar med sina hypoteser kring det som upplevs som spännande och vi kommer att arbeta både ute på vår plats och på förskolan. 

 

Genom att jobba utifrån fantasi, ibland fakta, gör vi undersökningar av det vi hittar. Fantasin och det lekfulla undersökandet är viktigt för att väcka förundran, empati och respekt inför det som är levande.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18