Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter - VAA H.B Ht-20 F-klass

Skapad 2020-11-03 17:26 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola F – 3 Vardagsaktiviteter
Genom undervisningen i ämnet/ämnesområdet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Elever ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. Undervisningen lyfts fram för praktiska situationer i hemmet kring vardagsrutiner och vardagsmiljö. Skapa sociala sammanhang är av stor vikt enligt läroplanen för att skapa en delaktighet. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utvecklar kunskaper om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen.

Innehåll

 Konkretisering

Undervisningen ska lära dig att:  

Skolschema - Få en struktur på förskoledagens och veckans aktiviteter, välja och genomföra aktiviteter i olika välja situationer. Se en tydlig början och ett avslut och vad dagen innehåller genom sitt schema och vad man ska göra under sin dag. Schemat är baserat på de olika ämnesområdena och hur många lektioner/minuter man ska ha. 

Måltid - Samtal kring matlagning, bakning och olika metoder och maträtters utformning. Samtala kring måltiders rutiner och hur måltider skapar gemenskap och välbefinnande. Arbeta för varför man ska äta. Hur man ska äta. Hitta vägar för måltidssituationer.

ADL - Allmän daglig livsföring Tvätta, diska av-påklädning - Tvätt rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. I samband med rutiner i badsituationen blir det ett en naturlig del att sätta ord på av och påklädning.

Barnkonventionen FN - Eleven möter innehållet kring värdegrund, demokrati och om alla människors lika värde.

Toalett - I samband med rutiner i toalettsituationen använder man ord och begrepp kring av och påklädning. 

 

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att:

Dagens schema - Varje morgon när eleven kommer in till klass G visas eleven till sitt schema för att få en struktur på dagens innehåll. Schemat består av bilder eller konkreta föremål för att skapa en tydlighet. Genom schemat får eleven en inblick i att varje måndag finns det rutiner för den dagen, varje tisdag osv. De återkommande aktiviteterna ska föra eleven framåt genom en tydlig början av vad vi gör, repetition, igenkännande, finjusteringar för att nå målet och ett tydligt avslut. Ge eleven förutsättningar att se hur skoldagen kommer att bli genom att använda ord, begrepp och symboler/bilder. Efter varje aktivitet vänder man bilden som en symbol att den är gjord och pratar om det och samtidigt påtalar den nya aktiviteten/bilden. Till vissa bilder finns platsen de ska genomföras på eller vilken person man ska arbeta med.  Hanna vet att hon ska gå till sitt schema efter avslutad lektion och fortsätta till nästa aktivitet. Hon vet vad de olika lektionerna innebär och var de är på skolan i de olika rum de är i. 

Måltid - Samtal kring måltid, matlagning, bakning och olika metoder och maträtters utformning. Samtala kring måltiders rutiner och hur måltider skapar gemenskap och välbefinnande. Arbeta för varför man ska äta. Hur man ska äta. Hitta vägar för måltidssituationer. Få eleven trygg och hitta en balans så aktiviteten blir lustfylld och ej kravfylld. Går långsamt fram. Arbetar med parallella spår som att läsa om mat, lägga pussel med mat, prata mat, leka om/med mat som leksakskök.  (Se under kommunikation) 

Hanna har sond och i samband med att hon får sin mat lägger vi vikt på att prata mat, läser bok om mat, lägger pussel och ibland är det något ätbart som fruktpussel. Vi tar det lugnt och försöker få en harmoni som gör Hanna trygg och nyfiken på mat igen. 

ADL Allmän daglig livsföring -  Tvätta, diska, Baka, Av- påklädning   Tvätt rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Prata miljövänliga metoder. Eleven är delaktig i att sätter på tvättmaskinen.  Använder sig och pratar om redskap, verktyg och teknisk utrustning som användes i hemmet. I samband med att man tar av- och på sig pratar man om vad man gör -Ta på jackan, tar av och på badkläder. Elev i yngre ålder har ej tvätta och städa utan lägger mer fokus på andra ämnesområden. Det som är fokus kring Adl är av och påklädning och så får vi in bakning. 

Barnkonventionen FN - I olika sammanhang pratar vi om barns rättigheter, barns lika värde. Eleverna får uppleva FN dagen, de får genom musikträffar sjunga om Barnkonventionen. Vi läser bok i klassrummet.  Samtala om livsfrågor som är av betydelse för eleven, t.ex. gott och ont, rätt och orätt. Prata om värdegrund, demokrati och alla människors lika värde. Under samlingen - morgonlektionen varje dag lyssnar vi på Du är du och Jag är jag och alla är vi lika bra. 

Traditioner - Får in högtider och traditioner under skolåret, följa årstider, arbeta med olika tema och genom olika infallsvinklar som musik, skapade, läsning av böcker, filmer förtydligar vi högtiden, traditionen. Förbereder eleven inför olika lov, påsk, sommar, höst, halloween, vinter, jul och ett nytt år, så börjar vi om igen. 

Toalett - Eleven går till samma toalett under dagen eller till den toalett som är närmast. Prata om vad man gör på toaletten. Tränar hygien, tvätta sig, torka sig, dra ner och dra upp byxorna. Försöker hitta en rutin när eleven kissar på toaletten så man kan få till en positiv respons på vad som hände.

Hanna har idag blöja och hon hjälper till att dra ner, sitta på toa, vänta och sen ta på sig ny blöja och dra upp byxorna så självständigt som möjligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
  VAA  1-3
 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
  VAA  1-3
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
  VAA  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: