Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stardust - 2020

Skapad 2020-11-03 17:45 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Tempusträning med utgångspunkt från filmen Stardust
Grundskola 7 Engelska
Varför böjs vissa verb med –ed och vissa inte? Vad är tempus och varför måste man ha koll på det? Vad är egentligen ett oregelbundet verb och finns det överhuvudtaget någon hjälp till hur man kan lära sig dem? Under vecka 45-48 kommer du troligtvis få svar på dessa frågor, då vi kommer jobba med just tempus.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Ni visar er förmåga att uppfatta engelskt tal genom hur väl ni förstår filmens innehåll och hur ni använder er av den kunskapen i era texter om filmen.

Förmågan att formulera sig och uttrycka sig i skrift visar ni då ni skriver era texter om filmen. Ju bättre ordval, meningsbyggnad och grammatisk korrekthet i dina texter, desto tydligare visar du din förmåga.

Förmågan att formulera sig och uttrycka sig i tal visar ni när ni samtalar två och två.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vecka 45

Tisdag: Introducera arbetsområdet. Repetition av verbtema och regelbundna verb. Introducera futurum. Läxa till tisdag: Oregelbundna verb (cost, cut, do, draw, drive, eat, feel)

 

Onsdag: Titta på filmen Stardust i ca 30 minuter. Beskriv, i presens, vilka Tristan och Victoria är. Skriv ner hur de beter sig och vad du kan dra för slutsatser av hurdana de är. Vad har de för relation till varandra? Hur ser de ut? Vad vet du om deras familjer? Lämna in på Classroom.

Vecka 46

Tisdag: Läxförhör. Titta vidare på Stardust ca 30 minuter. Diskutera två och två: Vad tror du kommer att hända? Träna på futurum. Läxa till tisdag: Oregelbundna verb (find, get, give, go, have, hear, hold)

Onsdag: Studiedag

Vecka 47

Tisdag: Läxförhör. Uppgiften om egenskaper. Titta vidare på Stardust ca 30 min. Jämför före/efter. Läxa till tisdag: Oregelbundna verb (keep, know, leave, lead, let, lie, lose)

Onsdag: Titta klart på filmen. Skriv en text i imperfekt där du beskriver Tristans

uppdrag. Förklara hur han gjorde för att försöka lösa uppdraget. Vilka andra kämpade han

emot? Hur slutade historien?

 

Vecka 48

Tisdag: Läxförhör. Skriv klart din text och bearbeta språket noggrant innan du lämnar in.  Lämna in på Classroom. Läxa till tisdag: Oregelb. verb (make, mean, meet, pay, put, run, say)

 

Onsdag: Hörförståelse/träna oregelbundna verb genom låten ”Who knew” med Pink. Olika

övningar där de tränar oregelbundna verb. Har du tid över: jobba i readtheory.

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Ni  kommer att skriva två olika texter som skall lämnas in för bedömning. En i presens och en i imperfekt. Dessa kommer ligga till grund för bedömningen i det här arbetsområdet. Dessutom bedömer jag   löpande under lektionerna när ni talar engelska med mig och med varandra.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

Du utvärderar enligt frågorna nedan:

Börja med att titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast

b. Lättast

c. Svårast

d. Störst utmaning

4. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En

Matriser

En
Matris till Get it right

Kunskapskrav
E
C
A
1a Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i diskussioner i klass och grupp.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att förstå det outtalade.
Du förstår precis det som sägs och du kan urskilja undermeningar och förstå det outtalade.
2 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
6 Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
Eleven formulerar sig även med olika grad av flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du följer till viss del textgenren men kan inte fullt ut variera ditt sätt att skriva. Din text/tal innehåller fel som förstör tydligheten.
Din text har ett sådant flyt att läsaren kan läsa den utan att behöva stanna upp för många gånger eller behöver hoppa tillbaka för att det blir oklart.Du följer instruktionen för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss utsträckning ditt sätt att skriva till syftet.
Läsaren av din text kan obehindrat läsa och hänga med. Du följer instruktionerna för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss i utsträckning ditt sätt att skriva till syftet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: