Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2020-11-03 18:00 i Remonthagens förskola Östersund
Planering skapande
Förskola
Barnen kommer få prova på och upptäcka olika material och former av skapande.

Innehåll

SYFTE

Varför gör vi detta?

Vi vill erbjuda barnen olika skapande material i våra planerande aktiviteter, inspirera barnen och låta dem inspirera varandra och använda sin fantasi. Vi vill göra detta på ett lekfullt sätt, att de gör efter sin egen förmåga och att det inte finns några rätt eller fel.

METOD

Hur ska vi arbeta med detta?  

Vad våra skapande aktiviteter kommer att innehålla beror på vad barnen visar intresse för och introducera och låta barnen upptäcka olika material och metoder att skapa med. Vi kommer att arbeta både med fritt skapande och i styrda aktiviteter. 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer att dokumentera en del av det barnen gör med hjälp av lärplatta.

Reflektion/analys/utvärdering 

Vi reflekterar i arbetslagen och tillsammans med barnen i gruppen efter avslutade aktiviteter. Bjuder in dem till samtal och delaktighet i kommande aktiviteter. 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: