Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2020-11-03 18:13 i Robertsholms förskola Hofors
Trygghet och samhörighet
Förskola
Leken är förskolans kärna. I leken utvecklar barnen sin fantasi och intresse. Barnen lär sig verktygen att sträva efter att kunna kommunicera samt lösa konflikter.

Innehåll

 

En viktig aktivitet på förskolan är leken. Barnen samlar intryck och upplevelser och använder sig av sin fantasi. I den fria leken kan allt hända genom att barnen lever sig in i sina fantasier och roller. De får verktygen att kommunicera med sina kompisar och det är tillåtet att prova och uttrycka sina känslor. Det är i leken det grundläggande kunskaperna och erfarenheterna byggs upp hos ett barn för att kunna utvecklas till en individ. Genom att barnen har olika lekmiljöer utökas deras fantasi och kreativitet.

På avdelningen formar vi pedagoger olika lekmiljöer, dessa kan variera utefter barnens intresse och fantasi.

 

 

Vi som pedagoger ska följa barnens intressen och därefter utforma en lekmiljö som öppnar upp för fantasi och kreativitet hos barnen. Som pedagoger kan vi vara delaktiga på olika sätt. Vi kan bli inbjudna i leken och vara en person, katt, hund eller den roll vi tilldelas. Vi kan vara de som plockar fram lämpligt material för att göra leken mer levande eller sitta i närheten av leken och vara lyhörda. Leken kan även variera, en innelek ger inte samma utrymme som en utelek, samtidigt som en innelek inte har samma innebörd för barnen när den leks ute.

Leken kan även vara uppstyrd av oss pedagoger där vi har ett syfte som gynnar barnen. Leken kan vara både på avdelningen, byggrummet samt ute.

 

 

 

 

Hur blev det?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: