Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befruktning och fortplantning

Skapad 2020-11-03 18:45 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Biologi
Du kommer lära dig om förökning utan hanar och honor/förökning med hanar och honor, befruktning utanför kroppen/befruktning inne i kroppen, människans könsorgan, hur ett barn blir till, vad som händer när du blir vuxen samt att leva tillsammans.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med befruktning och fortplantning hos växter, med inre och yttre befruktning hos djur samt befruktning och fortplantning hos människor. Vi kommer tala om puberteten, kärlek och relationer, om sex och samlevnad, könssjukdomar och skydd samt internet och relationer.

Begrepp: befruktning, foster, frö, förökning, hane, hona, inre befruktning, kloning, könlös befruktning, könsceller, livmoder, mens

,mjölke, penis, pistill, pollen, provrörsbefruktning, pung, rom, samlag, slida, spermie, ståndare, sädesvätska, testikel, yngel

,yttre befruktning, äggstock.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Befruktning och fortplantning

E
C
A
Aktivitet
Samtala och diskutera
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Diskussioner under lektionstid.
Biologiska sammanhang & begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven använder begrepp vid diskussioner och i skrift. Avslutande prov på arbetsområdet.
Samband i människokroppen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I tal och skrift under lektionstid. Avslutande prov på arbetsområdet.
Upptäckter och deras betydelse
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Lektionstid samt avslutande prov på arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: