Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lila

Skapad 2020-11-04 08:53 i Murgrönan Örebro
Förskola

Innehåll

Planering för hösten 2020

Vi kommer arbeta projektinriktat utifrån barnens intresse ur olika områden i läroplanen, fokus kommer vara trygghet samt rörelse, i olika lärmiljöer. Detta är en levande planering som kommer uppdateras kontinuerligt under processens gång.

 

Vart är vi? (nuläge)

• Tvärgruppen består av 12 barn som är födda -18 och -19, med tre ansvariga pedagoger.

• I början av terminen var vi två tvärgrupper, men med en stor variation på barnantal slog vi

oss samman. Detta innebär till viss del att barn och pedagoger är nya för varandra, för lärmiljöer och för verksamhetens rutiner.

 

Vart ska vi?

Målen nedan är tagna från förskolan läroplan (Lpfö 18):

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det

är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Är ni intresserade av att läsa hela läroplanen så klickar ni er vidare till den via länken

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo- 18

Vår förväntan utifrån målen är följande:

• Skapa trygga individer och barngrupp

• Ha lust till lek och lära på förskolan

• Genom musik och rörelse utforska motoriken

• Barnen ska utveckla sitt talspråk

 

Hur gör vi?

Tvärgruppen vi beskrivit ovan kommer vara på måndagar, tisdagar och onsdagar klockan 9.15- 11.00 cirka.

• Under hösten kommer vi utgå från Hasselmusens kompisrum, men också använda förskolans gård som en lärmiljö. Detta för vi anser att barnen behöver erbjudas en trygg fysisk plats där vi kan lära varandra och miljön. Med tiden kommer barnen erbjudas ytterligare lärmiljöer utanför förskolan, exempelvis i lekparker och bibliotek.

 

• Vi kommer använda oss av Babblarna, det materialet är något som flertalet barn känner igen sen tidigare och som vi upplever innehåller stor variation.

• Babblar var från början ett material som skapades för personer med talsvårigheter och innehåller därför tecken som stöd. Varje Babblare har ett eget tecken och i slutet av varje bok finns det tecken för de som lästs. Babblarna som material fokuserar på barns språkutveckling och varje Babblares namn är uttal barnen först utforskar i sitt talspråk. Materialet är tänkt att vara enkelt och fåordigt.

• Eftersom vi är tre pedagoger som ansvarar för undervisningen är tanken att vi planerar och genomför en vecka vardera. Genom detta arbetssätt erbjuder vi barnen en variation av innehåll.

• Vi kommer enskilt analysera och reflektera över våra ”egna” veckor, för att sedan gemensamt i början, mitten och slutet av terminen stämma av vart vi befinner oss. Reflektion kring vad som fungerat samt inte fungerat hur vi går vidare för att kvalitetssäkra barnens utbildning utifrån Lpfö 18.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: