Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysiologi - Hjärta och blodomlopp

Skapad 2020-11-04 09:54 i Linghemsskolan Linköping
Pedagogisk planering för åk 7 i området växtfysiologi.
Grundskola 8 Biologi
Vi kommer att arbeta med hur människan syresätter kroppen. Hur får vi syre till våra celler så att de kan utföra cellandning? Hur fungerar hjärtat och hur transporteras blodet?

Innehåll

 

Innehåll - Vad ska du lära dig?

Denna kurs handlar om människans hjärta och blodomlopp.

Vi kommer att gå igenom :

 • Hjärtats funktion och delar
 • Hur blodomloppet fungerar
 • Blodets sammansättning
 • Muskler som används för att pumpa blodet
 • Immunförsvaret
 • Lymfsystemet
 • Puls och träning
 • Olika sjukdomar

Undervisning och material - Hur ska du lära dig?

Du kommer att lära dig genom:

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Begreppslistor
 • En laboration

Vi använder oss av läroboken Biologi Spektrum kapitel 6, presentationerna i Classroom och filmer.

 

Examination och återkoppling - Hur kommer du att bedömas?

Du kommer att bli bedömd i hur väl du:

 • Använder biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.
 • Resonerar och deltar i diskussioner under lektioner.
 • Planerar, utför och dokumenterar en laboration.

Du visar dina kunskaper:

 • Genom att vara aktiv under lektioner, vid genomgångar och diskussioner.
 • Vid ett skriftligt prov
 • Genom att skriva en planering för en laboration.
 • Genom att utföra en laboration.
 • Genom att skriva en labbrapport.

Återkoppling sker fortlöpande under kursen på lektioner och via Classroom och Unikum.

 

Lektionsplaneringar och checklista finns i Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: