Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upprepad parläsning för klass 2b Ht-2020

Skapad 2020-11-04 15:28 i Centralskolan Kristianstad
Parläsning i svenska
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Att få vara med om äventyr, spänning och fantasi är helt fantastiskt. Att kunna läsa eller få lyssna på någon som läser gör att man kan förstå olika texters budskap. Man kan få upptäcka helt nya världar. Glädjen till den läsningen hittar man enklast genom att få ett läsflyt, så att man kan ta till sig många typer av texter. Ett sätt till att snabbt få upp ett läsflyt är genom upprepad parläsning.

Innehåll

Arbetsområde:

Parläsning, att läsa i par är för att eleven ska få mycket lästräning och talutrymme i samtalet kring det lästa. Det är viktigt att eleverna kan följa med i texten även när kompisen läser och därför har vi två exemplar av samma bok.

När vi nu fokuserar på parläsning gör vi det  terminen ut. Vi tränar ca 3-4 tillfällen i veckan, ca 15-20 minuter åt gången. Eleverna läser högt för varandra i par, stannar upp vid nya ord, skriver ner ord som de inte vet vad de betyder, tycker är svåra att stava etc. Tanken är att de reflekterar över innehållet och tränar sitt läsflyt.

Längre fram kommer vi att koppla in läsfixarna från en läsande klass. Då kommer eleverna att ha olika läsfixar uppdrag kopplat till sin parläsning. 

 

Mål för eleven:

Du ska kunna läsa högt för olika kamrater.

Du ska kunna prata med din kamrat om det ni just läst.

Du ska kunna lyssna på din kamrat när hon läser.

Du ska ta ansvar för att på olika sätt ta reda på vad ord du inte förstår betyder.

Arbetssätt:

Parläsning där ni turas om att läsa högt ur samma bok.

Bedömning:

Du ska kunna läsa högt med flyt ur boken som du läst med din kamrat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Läsa

Nivå E
Nivå C
Ny A
Konstnären skapar inre bilder a det lästa.
 • Sv   1
 • Sv   1
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan, med stöd av en kompis, kommentera och återberätta, för mig viktiga delar, av innehållet i det jag läst. Det gör jag på ett enkelt sätt som visar att jag förstått det jag läser. Du har förstått uppgiften, och skapar i inre bilder om texten du läser. Du visar att du förstått vad du läst med hjälp av bilder.
Du kan läsa texterna med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har förstått uppgiften. Du kan förklara vad du läst.
Du kan läsa texterna med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har förstått uppgiften och den är nyanserat presenterad. Genom att kommentera och återge några för för dig viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt, visar du grundläggande läsförståelse.
Reportern ställer frågor eller svarar på frågor om texten.
 • Sv
 • Sv
 • Sv   1
 • Sv   3
 • Sv   3
Du ställer enkla frågor där svaret finns i texten. Du kan även svara på liknande frågor.
Du ställer enkla typer av frågor där svaret inte tydligt står i texten. Du kan även svara på liknade frågor.
Du ställer olika typer av frågor på texten, även frågor där svaret inte finns i texten.
Cowboyen fångar in och sammanfattar allt med sitt lasso
läsförståelse återberätta, kommentera
 • Sv
 • Sv
 • Sv  1-3
Du försöker sammanfatta och berätta några viktiga delar av innehållet på egen hand.
Du kan sammanfatta genom att ta ut nyckelord och på ett enkelt sätt berätta om texters början, handling och slut på egen hand. Jag kan kommentera och återberätta, för mig viktiga delar, av innehållet i det jag läst. Det gör jag på ett enkelt sätt som visar att jag förstått det jag läser.
Du kan sammanfatta, genom att ta ut nyckelord och berätta om texten med inlevelse, början, handling och slut ska finnas med på ett naturligt sätt. Detta visar du genom att du kan samtala om det du läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: