👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkel teknik i hemmet och vardagen.

Skapad 2020-11-04 15:32 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Teknik inhemmet och vardagen.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Teknik
Många små saker "prylar" vi använder varje dag är enkel teknik. Vi tänker inte alltid på var de kommer ifrån och på hur stor betydelse de faktiskt har. Hur gick det till när någon för första gången behövde "prylen"? Vad skulle vi göra om den inte fanns? Finns det andra lösningar? Kan man använda "prylen" på ett annat sätt? Tekniken förändras också, utvecklas hela tiden. Vilka efterföljare kan "prylen" få?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Enkla tekniska föremål så som; glasögon, sax, plåstret, tandborsten, säkerhetsnålen, gaffeln, suddgummit och visselpipan.

 

Hur ska vi arbeta?

 • fundera och samtala om vilken nytta vi har av de enkla föremålen
 • fundera och samtala om varför tekniska föremål uppfanns och om hur de har utvecklats
 • fundera över hur någon sak kan förbättras, hur föremålet kanske kommer att se ut i framtiden 
 • lära oss några ämnesspecifika ord 
 • titta på korta filmer
 • läsa enkla texter
 • skriva egna enkla texter 

 

Du ska få visa dina kunskaper genom att: 

 • du kan svara på frågor och göra arbetsuppgifter som bygger på faktatexter och filmer om tekniska lösningar
 • du försöker använda ämnesspecifika enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
 • du deltar aktiv på lektionerna både i samarbete med andra och vid enskilt arbete 
 • du förstår hur tekniska lösningar har uppkommit och förändrats genom historien utifrån människors behov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3