👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-11-04 15:58 i Gemensamt i Linköping Linköping
Grundskola 5 – 6 Geografi
I detta område ska du få lära dig mer om världsdelen Europa.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att lära dig mer om Europa. Du kommer få möjlighet att lära dig mer om Europas länder, natur, kultur och naturresurser. Du kommer även få möjlighet att lära dig göra jämförelser, söka fakta och skriva fakta.  

Vilka förmågor ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att förstå och använda begrepp. 
 • Din förmåga att resonera om levnadsvillkor.
 • Din förmåga att göra geografiska analyser med hjälp av kartor. 

 

Centralt innehåll som vi kommer jobba med:

 • På vilka sätt jordytan förändras.
 • Europas naturresurser. 
 • Europas befolkning. 
 • Namn och läge på Europas hav, sjöar, berg m.m.
 • Kartan
 • Begrepp
 • Levnadsvillkor

 

Hur kommer vi att jobba:

Du kommer att få läsa olika texter, se filmer och lyssna på genomgångar. Du kommer få söka fakta och skriva om ett europieskt land. 

 

Bedömning:

Du kommer få visa vad du kan genom:

 • Delta på lektionerna.
 • Skriftligt prov
 • Skriva fakta om ett land.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6