👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grävlingsklubben

Skapad 2020-11-04 16:00 i Olof Persgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
I grävlingsklubben skapar vi genom lek och fantasi regler om hur är en bra kompis. Här kommer Rosita, Roki, Pepito och Maria in. Det är våra djurkompisar som vi formar vår lek runt omkring. Rosita har sitt luktsinne i sin tunga, de andra har nosar. Alla är olika och behöver olika.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Här vi behöver arbeta med självständighet. 

Utifrån förståelse för sin omvärld behöver man utmanas i tilliten till sin egen förmåga.

Mål

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 

Omformulering av läroplansmål

Vi vet att utveckling sker när S tar egna initiativ i verksamheten. Ex går på toaletten utan vuxens stöd, när han  tar initiativ till lek och frågar om kompisarna vill vara med och leka.  När han väntar på sin tur (turtagning i leken) mm

 

Genomförande/Arbetsmetoder

För att detta ska vara genomförbart så behöver S tydliga regler. Han behöver rutiner så att han vet vilka förväntningar han har på sig. När han har det, då känner han sig trygg och kan ta egna initiativ. 

S behöver förberedas inför vad som ska hända under dagen. Detta görs genom dagsschema som sitter på väggen.

Bild stöd används för att förtydliga och förberedda barnet i god tid innan aktiviteter eller övergångar

Var närvarande för att kunna stötta  vid av och påklädning, toabesök, övergångar mellan aktiviteter, leken och samspel med barnen

Följa barnets eget rytm , organiserar dagen utifrån barnets behov och  intresse

Lågaffektivt bemötande

 

 

 

Uppföljning

Resurs insatt. Det gör att en pedagog kan vara nära barnet hela tiden och stötta  för att lyckas barnet i vardagen. Stöd för att samarbeta med andra och komma in i leken. 

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18