👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dela med dig -tio små kompisböcker

Skapad 2020-11-04 16:36 i Bohus förskola Ale
Förskola
På Topasen arbetar vi med temat KOMPIS under läsåret. Vi behandlar olika områden inom materialet " Tio små kompisböcker". Denna planering berör området "Dela med dig".

Innehåll

BAKGRUND

På Topasen arbetar vi i smågrupper under veckan, där vi gör aktiviteter i mindre grupp utifrån olika ämnesområden. Barnen vistas även i helgrupp där det är viktigt att ta hänsyn till sina kompisar. Tio små kompisböcker är ett verktyg för barnen att bygga upp en social kompetens och en god gemenskap i barngruppen.

MÅL

Syftet med området Dela med dig är att barnen ska utveckla en förståelse för rättvist och orättvist, något som kan uppfattas olika av alla. Hur argumenterar man för något som är orättvist och hur kan man dela med sig så det blir rättvist?

METOD - GENOMFÖRANDE

Boken DELA MED DIG läses i barngruppen. Pedagogen för boksamtal om boken och pratkartan. Barnen diskuterar olika dilemman eller situationer där man delar med sig till varandra.

Barnen får diskutera hur det känns när något upplevs orättvist/rättvist.

Vad kan man dela med sig av till andra? Barnen får träna på att dela med sig i olika aktiviteter på samlingen och i leken.

Området arbetas med inomhus, utomhus och på utflykter. Vi utför ett gemensamt konstverk, där vi delar på papper, färg och penslar. Vi utvärderar tillsammans med barnen i mindre grupper.

DOKUMENTATION

Dokumentation sker i form av bild, video, observationer och lärloggar på Unikum. Dokumentation för samtal sätts upp på smågruppernas dokumentationsvägg. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas tillsammans med barnen, på avdelningsplaneringen, gemensam reflektionstid, på Unikum och i arbetslaget.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18