👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska former

Skapad 2020-11-04 16:27 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Vi vill att barnen ska bekanta sig med geometriska former, och även få med andra matematiska begrepp i det arbetet.
Förskola
Vi kommer arbeta och bekanta oss med de geometriska formerna cirkel, rektangel, kvadrat och triangel.

Innehåll

 

Syfte: barnen ska på ett lekfullt sätt bekanta sig med de geometriska formerna cirkel,kvadrat,rektangel och triangel.

Mål: känna igen och kunna namnge de fyra formerna.

Genomförande:

 • Vi visar upp formerna i samlingen och tränar på dess namn
 • Jobbar med övningar med utemattematerialet.
 • I grupperna har vi stora och små former i olika färger, som barnen får sortera.
 • Vi sätter upp de olika geometriska formerna med dess namn, så barnen kan se dem.
 • Barnen får färglägga formerna.
 • Se oss omkring och upptäcka formerna i vår vardag. 
 • Teckna formerna
 • Rita formerna på ryggen; gissa vilken form som ritades
 • Skapa
 • flanosaga
 • Kims lek 
 • Bygga en stad

 

Material: 

Stora och små former i papp och plast.

Former att rita av, rita i streckade former, samt rita på fri hand

Klippa med sax och limma former på papper

Tangram

Arbetsbok (favoritmatematik)

 

 

 

              

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18