👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vevleksak - Teknik år 6

Skapad 2020-11-04 16:50 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 6 Teknik
Vi arbetar med hur man kan tillverka olika enkla maskiner. Vi designar en egen enkel maskin i en dokumenterad process och då lär vi oss också om olika sorters verktyg och hur de används.

Innehåll

Konstruera -  Du designar en maskin som ska omvandla en cirkelrörelse i en vev till rörelse i endast höjdled. Du ska bestämma hur rörelsen ska vara, hur designen ska se ut och hur man måste konstruera maskinen för att det ska fungera.

Du ska kunna planera, skissa och konstruera en vevmaskin som fungerar.

Tekniskt system - vilka delar är din maskin uppbyggd av? Hur samverkar de för att få den att fungera?

Du ska kunna beskriva hur din maskin fungerar och vad varje del gör. 

Ord och begrepp -  Vi lär oss namnen på några vanliga verktyg och särskilt namnen på verktygen vi använder i vårt praktiska arbete. Vi lär oss om enkla maskiner och hur de kan sättas ihop för att få något lite mer komplicerat. 

Du ska kunna namn på de verktyg vi använder och ord för de delar din maskin består av så att du använder ett tekniskt språk i din beskrivning. 

 

 

 

Uppgifter

  • Slutrapport - Vevleksak (vevmaskin)

  • Skiss - vevleksak (vevmaskin)

  • Vevmaskinen

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.