Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment/Kapillärkraft.

Skapad 2020-11-04 17:23 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Vi vill väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, utforska, undersöka och uppleva olika fenomen med hjälp av enkla experiment inom olika områden. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp och att utveckla sin förmåga att reflektera och komma med egna hypoteser samt dra egna slutsatser utifrån vad de ser och upplever.

Innehåll

Vi kommer att utgå från att

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur  samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”, ( Lpfö 18).

 

Var är vi?

Barnens intresse för experiment väcktes redan tidigare på en annan enhet då de deltog i en del experiment,  så detta intresse spinner vi nu vidare på. Vi ser att barnen fortfarande visar stort intresse och nyfikenhet för experiment i olika former.  Vi kommer att koncentrera oss på olika former av experiment men med samma syfte. Speciellt  experiment där barnen får en inblick i vad Kapillärkraft är för detta är något helt nytt för dem.

Barnen som kommer att delta i undervisningen är i åldern 4-5 år.

 

Vart ska vi?

Vi vill erbjuda barnen en verksamhet som inbjuder till utmaningar på ett  lustfyllt och lekfullt sätt. Genom detta vill vi att barnen ska utveckla en förståelse för vad det är som händer i experimentet,  genom att dokumentera, ställa hypoteser, reflektera och dra egna slutsatser över vad de tror kommer att hända och varför det blev som det blev.

Vi experimenterar och undersöker tillsammans samtidigt som vi lär oss tillsammans vad kapillärkraft är. 

 

Hur gör vi?

Vi inleder första undervisnings tillfället genom att vi titta på ett film klipp från UR play, Labba: Färgfest, detta för att barnen ska få en första inblick i vad Kapillärkraft är. Vi förbereder en experiment väska/låda som innehåller allt som vi ska använda i undervisningen, detta för att väcka barnens nyfikenhet på vad som kommer att hända. När vi gör experimenten är barnen delade i mindre undervisningsgrupper detta för att barnen ska vara delaktiga  och att alla ska få möjlighet att ställa sina egna hypoteser. Vi kommer att genomföra olika enkla experiment inom området kapillärkraft.
Under experimentets gång kommer vi att använda oss av frågor som:

# Vad tror du kommer att hända?

 # Varför tror du det?

# Hur tänker du?

Efter experimenten diskuterar och reflekterar vi tillsammans över:

# Vad hände?  

# Varför blev det som det blev?

Under reflektionerna använder vi oss av dokumentationerna film/foton för att få igång diskussionerna. Vi projicerar även upp bilderna på den interaktiva tavlan för att barnen ska kunna se och delta på ett mer aktivt vis.

Vi gör experimenten många gånger så barnen verkligen ser och förstår vad som händer under processens gång.
För att barnen ska förstå sina egna lärprocesser i experimentet  får de rita/måla processen utifrån deras minne samt återberätta

Hur blev det?

Utvärdering görs i arbetslaget under/efter  arbetets gång.

 

Dokumentation?

# Vi fotograferar och antecknar det som händer i undervisningen.

# Vi dokumenterar barnens tankar och hypoteser.

# Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationerna och reflekterar kring dom.

# Varje barns enskilda lärprocesser dokumenteras i barnets egen lärlogg.

# Blogg inlägg i Unikum på gruppnivå för att få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans verksamhet, samt ge dom möjlighet att diskutera hemma tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: