Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

?Dónde han estado?

Skapad 2020-11-04 22:54 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer ni få lära er att tolka texter genom att använda olika strategier. Vi tolkar fyra olika små texter och sedan använder vi informationen till att svara på frågor.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

  • förstå och tolka innehållet i olika slags texter,

  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Du kommer även lära dig nya glosor och olika slags nya meningsbyggnader.

Undervisning - arbetssätt

Läsningen av en text i taget tillsammans med en arbetskamrat. Sedan läser ni lite högre för varandra medan läraren går runt och lyssnar och hjälper er att uttala. Texterna innehåller verb som ska hittas och tolkas - med hjälp av dessa ska ni tolka meningarna i anslutning till verbet. När ni är färdiga med respektive text går vi igenom texternas betydelse tillsammans med hjälp av era tolkningar. I nästa fas plockar ni ut information från texterna som svarar på frågorna ni får i förväg.

Elevinflytande

Eleverna väljer par att jobba med genomgående genom arbetsområdet. Eleverna får dessutom hitta en egen strategi att jobba med tolkandet av texterna om den givna inte är tillfredställande nog.

Bedömning

Hur svarar du på frågorna rent språkligt?

Hur mycket information har du plocka ut för att svara?

Hur löser du språkliga situationer när du inte hittar ordet du letar efter?

 

Matriser

M2
¿Dónde han estado? HT2020

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera sig och kommunicera i tal
Du uttalar något ord rätt någon gång.
Ditt språk är till viss del tydligt. Du använder några korrekta ord i rätt sammanhang.
Ditt språk är till stor del tydligt. Du använder flera korrekta ord i rätt sammanhang. Flera ord uttalas korrekt.
Ditt språk är helt och hållet tydligt. Du använder rätt ord i rätt sammanhang. Allt uttalas korrekt. Du har flyt i ditt språk.
Förstå och tolka innehåll
Du använder lite information.
I ditt svar använder du någon del av informationen du har fått
I ditt svar använder du några delar av informationen du har fått
I ditt svar använder du övervägande del av informationen du har fått.
Använda språkliga strategier
Du svarar endast med verb.
Du svarar med enkla ord varje gång du ska svara på en fråga.
Du använder dig av korta fraser för att besvara frågorna.
Du använder dig av fullständiga meningar med hjälp av stödord för att svara
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: