Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka?

Skapad 2020-11-05 06:57 i Jernvallsskolan Sandviken
NTA lådans tema Flyta eller sjunka
Grundskola 6 Teknik Fysik
Badande människor, fiskar, tångruskor, dykare, flottar och fartyg. För nästan allt som finns på eller i hav och sjöar handlar det om att flyta eller sjunka. I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka - Hur funkar det?

Innehåll

Vecka 45 - 50 kommer vi att arbeta med NTA-temat Flyta sjunka i halvklass varje onsdag e.m. Den andra halvan av klassen arbetar med temat vecka 10 - 16 under vårterminen.

Praktiska laborationer varvas med teoretiska inslag.

Vi avslutar området med ett muntligt förhör/redovisning onsdag vecka 50.

Efter arbetet med temat förväntas du kunna:

 • planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft.
 • förklara, på ett enkelt sätt, varför en del föremål flyter och varför en del sjunker genom att använda begrepp som tyngdkraft, lyftkraft, vikt, volym, storlek, form och densitet
 • jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • känna till Arkimedes och andra forskares undersökningar och upptäckter och vad de betytt för vår förståelse av fenomen i vår omvärld.

Uppgifter

 • Arkimedes

 • Arkimedes

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: